Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 • Default Alternative Text
  Ochrana napájení a řešení pro správu datových center z domova pro průmyslová prostředí.

  Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS)

  • Čtěte

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 108
    Zvyšování efektivity velkých UPS systémů

    Jak se energetické zdroje stávají vzácnějšími a dražšími, elektrická účinnost se stává mnohem důležitějším faktorem výkonnosti při specifikaci a výběru velkých systémů UPS. Existují tři malé, ale významné faktory, které mohou významně ovlivnit náklady firmy na provoz systému UPS, zejména účet za elektřinu. Bohužel však lidé, kteří specifikují systémy, tyto faktory často nerozpoznávají, což má za následek zvýšení nákladů pro majitele, protože provozní efektivita není správně brána v úvahu. Tento dokument pojednává o běžných chybách a nedorozuměních při hodnocení účinnosti UPS. Vysvětluje a porovnává křivky účinnosti UPS a vyčísluje jejich dopad na náklady. Přečtěte si Bílou knihu č. 108
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 1
    Různé typy systémů UPS

    Na trhu je mnoho nejasností týkajících se různých typů systémů UPS a jejich vlastností. Dokument definuje jednotlivé typy UPS, probírá jejich praktické využití, a uvádí výhody a nevýhody. Na základě těchto informací můžete učinit informované rozhodnutí o vhodné topologií UPS pro vaše konkrétní potřeby. Přečtěte si Bílou knihu č. 1
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 24
    Vliv UPS na dostupnost systému

    Tento dokument vysvětluje, jaký vliv mají výpadky střídavého napětí na dostupnost a provozuschopnost systému, a poskytuje kvantitativní údaje o provozuschopnosti v reálném prostředí, včetně vlivu na UPS provozuschopnost. Přečtěte si Bílou knihu č. 24
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 157
    Ekologický režim: Výhody a rizika energeticky úsporných režimů provozu UPS

    Mnoho novějších systémů UPS má provozní režim úspory energie, známý jako "ekologický režim", nebo podobně. Průzkumy však ukazují, že prakticky žádná datová centra tento režim vlastně nepoužívají, a to z důvodu známých nebo předpokládaných vedlejších účinků. Marketingové materiály pro tyto provozní režimy bohužel nevysvětlují porovnání nákladů / přínosů. Tento dokument ukazuje, že ekologický režim poskytuje snížení spotřeby energie datového centra přibližně o 2%, a vysvětluje různá omezení a obavy, které vyplývají z použití ekologického režimu. Popisuje také situace, kdy jsou tyto provozní režimy doporučeny a kontraindikovány. Přečtěte si Bílou knihu č. 157
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 210
    Správa jednofázového UPS, údržba a životní cyklus

    "Jak dlouho vydrží moje baterie?" nebo "Jaký je nejlepší postup údržby mého UPS?" To jsou časté otázky majitelů UPS. Málokdo si uvědomuje, že UPS je víc, než jen záložní baterie, a že má délku životnosti, stejně jako veškerá elektronika. Mnoho faktorů, které ovlivňují životnost baterie, má vliv také na elektroniku UPS. Některé faktory lze udržet pod kontrolou určitými preventivními opatřeními, nebo prostě úpravou základních nastavení UPS. Tato bílá kniha popisuje klíčové faktory, které ovlivňují baterii i životnost UPS, a uvádí několik jednoduchých doporučení a pokynů, které vám pomohou spravovat váš jednofázový UPS s cílem maximalizovat životnost a celkovou dostupnost. Přečtěte si Bílou knihu č. 210
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 207
    Návrh a specifikace pro bezpečné a spolehlivé bateriové systémy pro velké UPS

    Správně navržené řešení UPS baterie je důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz. Tento dokument popisuje hlavní součásti a funkce bateriového systému, a rozebírá důvody, proč jsou prefabrikovaná bateriová řešení optimální. V případech, kdy prefabrikovaná řešení nesplňují požadavky, dalším řešením je návrh dodavatele. Pokud je nutné použít přizpůsobené bateriové řešení třetích stran, jsou uvedeny pokyny pro zajištění bezpečného a spolehlivého návrhu. Přečtěte si Bílou knihu č. 207
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 206
    Ochrana proti přetížení v prostředí dvouokruhových datových center

    Ve dvouokruhovém prostředí se při ztrátě výkonu jednoho okruhu přenese zátěž na druhý okruh, což může vyvolat přetížení na tomto okruhu. To může vést k situaci, kdy selhání jednoho okruhu způsobí selhání obou okruhů. Tento dokument vysvětluje problém a jeho řešení, a poskytuje sadu pravidel, která zajistí, aby prostředí dvou okruhů poskytovalo očekávanou odolnost proti chybám. Přečtěte si Bílou knihu č. 206
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 96
    Skrytá hrozba spolehlivosti v přepínačích UPS se statickým přemostěním

    IT manažeři budou překvapeni, když zjistí, že některé systémy UPS se středním a vysokým výkonem, které jsou dnes na trhu (jmenovitý výkon 50kW a vyšší), používají navzdory negativním důsledkům poddimenzované přepínače statického přemostění. Díky použití stykače nebo jističe zapojeného paralelně s tyristorem mohou tyto přepínače statického přemostění používat menší a levnější tyristory, které jsou hodnoceny pro nižší zátěž, než pro nepřetržité plné zatížení. Tento dokument ukazuje, že pokud jsou v systému použity poddimenzované přepínače statického přemostění, dostupnost systému UPS je ohrožena. Uvádí výhody plně hodnocených přepínačů statického přemostění. Přečtěte si Bílou knihu č. 96
  • Učte se

   Volič UPS


   Potřebujete záložní bateriové napájení pro cokoliv od jednoho počítače až po celé datové centrum? Definujte vybavení, které potřebujete chránit, a nástroj UPS Selector vám doporučí ideální produkt. Volič UPS

   Prodejní nástroje


   Webové aplikace se snadno použitelnými rozhraními určené pro rané fáze koncepce a rozvoje návrhu datových center. Prodejní nástroje

   Nástroj pro výběr referenčního návrhu


   Procházejte naši knihovnu referenčních návrhů, vybírejte si a porovnávejte, a vyberte optimální návrh, který splňuje vaše požadavky na datové centrum. Nástroj pro výběr referenčního návrhu
  • Sledujte

   • Kontrola reality IT

    Problémy s napájením stojí americké firmy miliardy dolarů ročně. Chraňte veškeré základní IT vybavení, chraňte vaši síť před poruchami napájení.
   • Schneider Electric má pro vás UPS

    Máme nejširší sortiment systémů UPS na světě. Od počítačů a chytrých domácností přes síťové servery až po datová centra a zařízení, samostatná nebo regálová, standardní nebo modulární, máme pro vás UPS!

   • Řešení napájení Schneider Electric pro datová centra

    Data jsou stále více kritická, a informace se ukládají v elektronické formě více než kdy dříve. Vy a vaši kolegové můžete podniknout příslušná opatření pomocí našich napájecích řešení pro datová centra.

   • Vlastnosti záložního UPS a přehled výhod

    Dan Farnsworth uvádí stručný přehled záložních UPS a jejich klíčových vlastností a výhod.

   • Přehled online inteligentních UPS příští generace - Modely SRT 5 - 10 kVA

    Naše nové modely online UPS poskytují ochranu napájení s dvojitou konverzí pro servery, úložiště, hlasové a datové sítě, lékařské laboratoře a lehké průmyslové aplikace. Nejlepší hustota výstupního výkonu ve třídě pro vyšší činný výkon ve wattech, účiník 0,9 pf pro 5 kVA, jednotkový pro 6 kVA - 10 kVA.