Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

LK IHC Alarm: Kan jeg fra mit kodetastatur til- og frakoble min alarm samt betjene garageporten fra hver sin kode?

Ved at anvende funktionsblok 6.1.04.b i IHC Visual 2, kan man f.eks. via kodeplads 1 til- og frakoble alarmen og via kodeplads 2 betjene garageporten.
Kodetastaturet forbindes til denne blok i stedet for direkte til alarm funktionsblokken.
Fra blokken forbindes puls-udgang eller udgang for brugerkode videre til den ønskede funktion. F.eks. 'Udgang' for puls bruger kode 1 forbindes til 'Styresignal fra enhed for til- og frakobling af alarm'.

FAQ oprettet juli 2018
 
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?