Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

EcoDesign-forordningen

EcoDesign-forordningen trådte i kraft 11. juni 2014 og blev offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende. En ny forordning i EU fastsætter et maksimalt effekttab for transformere, der bestilles fra 1. juli 2015. Lovgivningen er dog også gældende for transformere købt efter 11. juni 2014.

Efter 1. juli 2015 er det ikke muligt at markedsføre eller bestille transformere, der ikke opfylder disse minimumskrav, og producenter er fuldt ansvarlige for at overholde lovgivningen.

Efter ikrafttrædelsesdatoen må producenter ikke indgå nye rammeaftaler om transformere med energieffektivitetsspecifikationer under minimumskravene angivet i forordningen.

Rammeaftaler, der er indgået før 11. juni 2014 kan fortsætte til slutdatoen, selv med leverancer efter 1. juli 2015.

Rationale: Den Europæiske Unions forpligtelser

EU implementerer sit "20-20-20"-program fra 2020:
 • Reduktion af drivhusgasemissioner med 20 % 
 • Reduktion af energiforbruget med 20 % 
 • En stigning i den samlede produktion af vedvarende energi på 20 % 
 • Effekttab i strømtransformere repræsenterer ca. 2,5 % af EU's samlede energiforbrug
I 2020 kan en besparelse på ca. 16 TWh/år opnås med denne nye lovgivning

EcoDesign sætter to større mål for transformere:
 • Reducere effekttab (første trin i 2015/andet trin i 2021)
 • Præcisere og tydeliggøre resultaterne
Harmonisering af maksimalt effekttab i EU.

Effektivitetskrav på mellemspændingstransformere for første gang.

EcoDesign-påvirking på transformere

Væskefyldte transformere af støbeharpiks: reduceret effekttab for væskefyldte transformere af støbeharpiks på op til 3150 kVA

Mellemspændings- og strømtransformere:
 • Niveau for spidseffektivitet (kombination af effekttab og intet effekttab) for transformere > 3150 kVA
 • Ingen lovgivning i dag for transformere > 3150 kVA
 • Tørisolerede transformere op til 10 MVA 36kV
 • Specialtransformere er ikke berørt af denne forordning
 • Markant øgning af udstyrsomkostninger og vægt/mål
 • Reduktion af driftsomkostningerne (samlede ejeromkostninger optimeret)
> Officielle EU-dokumenter

Brug for hjælp?

Start her!

Find selv svar eller kontakt en af vores eksperter.

Kontakt support

Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger, teknisk support eller hjælp til at klage og meget mere.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

 Åbner i nyt vindue

Søg i FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ

 Åbner i nyt vindue

Kontakt salg

Start din salgsforespørgsel online, så bliver du kontaktet af en ekspert.