Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Default Alternative Text

    Praktisk information og betingelser

Praktisk information

Vi har her samlet praktisk information omkring vores kursusafholdelse. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Kursussteder

Vi afholder kurser flere forskellige steder i landet. Under den enkelte kursusbeskrivelse kan du læse, hvilket kursussted kurset bliver afholdt. Vi har desuden mulighed for at arrangere firmatilpassede kurser, som kan afholdes fx på jeres firmaadresse.


Forplejning

Vores kurser inkluderer altid fuld forplejning, herunder frokost og kaffe/te. Læs mere under det enkelte kursus.


Kursusledere

Vores undervisere har alle flere års erfaring med vores produkter og løsninger. Uanset hvilket kursus du vælger, garanterer vi, at du får opdateret viden fra kompetente kræfter.


Kursusbevis og certificering

Som bevis for tilfredstillende gennemført undervisning udsteder Schneider Electrice et kursusbevis. For enkelte af kurserne udstedes tillige et certifikat, der autoriserer kursusdeltageren til at udføre visse typer af installationer.

Betingelser

Når du tilmelder dig et kursus vil du samtidig blive bedt om at acceptere vores kursusbetingelser.


Tilmelding

Tilmeldinger som vi har bekræftet skriftligt, er bindende for kursisten.


Interesse i et kursus

Interesse i et kursus er ikke bindende, før du som kursist har valgt kursusdato og modtaget skriftlig bekræftelse fra os.


Betaling

Schneider Electric opkræver kursusbetaling efter endt kursus.


Kursuspris

I kursusprisen indgår kursusdokumentationen og -bevis samt frokost. De oplyste kursusafgifter er excl. moms.


Aflysning

Opnår et kursus ikke tilstrækkelige tilmeldinger, forbeholder Schneider Electric sig ret til at aflyse kurset. Aflysning af et kursus vil ske skriftligt til de kursister som har tilmeldt sig. Kursisten tilbydes reservation på næste ordinære kursus.


Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, skal du omgående og skriftligt melde afbud til Schneider Electric. Din tilmelding kan naturligvis overføres til en anden person fra samme virksomhed. Dette skal også meddeles skriftligt til Schneider Electric. Hvis du melder afbud senere end 5 arbejdsdage før kursusstart, skal du betale fuld kursusafgift.


Ophavsret

Materiale og software som du erhverver på et kursus, må ikke kopieres eller overgives til tredjepart. I særlige tilfælde kan der gives lov til at benytte/overdrage materialet. Du kan anmode om tilladelse til at benytte/overdrage materialet ved at kontakte den ansvarlige for Schneider Electrics kurser. Tilladelsen er kun gyldig, hvis den er skriftlig.