Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Young people work in modern office.

  Tilpasning til "the new normal"

  Covid-19-pandemien udfordrer ejendomsindustrien til at innovere og tilpasse sig til "the new normal". Lav belægning, retningslinjer for social afstand og brugere, der vender tilbage med større sikkerhedsforventninger, er blot nogle af de udfordringer, ejendomsfagfolk som JLL står over for. Hvordan lykkes det for dem? På vores seneste Innovation Summit World Tour besvarede vi dette og meget mere.
 •  

  En vellykket tilbagevenden til arbejdspladsen

  Takket være digitale løsninger

  Teknologier, der tidligere var forbeholdt nye bygninger, implementeres nu i eksisterende bygninger for at sørge for en sikker og produktiv tilbagevenden til arbejdet og fokusere på medarbejderne. Vi samlede for nylig et ekspertpanel for at udveksle tips om, hvordan man kan tilpasse sin bygning.

Se vores IoT-løsninger til erhvervsejendomme

 • Modstandsdygtig
 • Ekstrem effektivitet
 • Bæredygtig
 • Menneske-centreret

Reducer sårbarheden over for naturlige og menneskeskabte trusler med løsninger, der sikrer modstandsdygtighed.

I erhvervsejendomsbranchen er det afgørende at minimere risikoen i din portefølje. Med løsninger, som giver mulighed for driftsfleksibilitet, fjerndrift og vedligeholdelse, letter adgang og cybersikkerhed og sikrer pålidelig strømforsyning, kan du maksimere dine nettodriftsindtægter, tiltrække og fastholde lejere og sikre en vellykket tilbagevenden til arbejdspladsen.

Virksomheder som Boston Scientific bruger vores EcoStruxure for Real Estate-løsninger til at sikre, at deres anlæg kører med maksimal driftsydelse for at minimere energispild, forbedre driftssikkerheden og fremme en bæredygtig kultur og et bæredygtigt miljø. 

For i erhvervsejendomme er intet tidspunkt et godt tidspunkt for nedetid.

Reduktion af energirelaterede fejl med 51 %

 • Vedligehold din ejendomsportefølje proaktivt med fjernstyrede bygnings- og vedligeholdelsestjenester via EcoStruxure Building Advisor. Få central indsigt i bygningsdriften ved hele tiden at overvåge systemer og identificere fejl for proaktivt at løse problemerne med manglende effektivitet i bygningen.
 • Schneider Electric er engageret i at levere løsninger, der understøtter dine behov for cybersikkerhed på tværs af din ejendomsportefølje. Vi anvender en stram tankegang, politikker og metoder i udviklingen af vores produkter og i implementeringen af vores løsninger. Kvalificerede og certificerede fagfolk leverer leverandøruafhængige tjenester, som kan hjælpe dig med at vurdere risici, implementere cyberspecifikke løsninger og vedligeholde dit forsvar over tid.

  Truslen om cyberangreb på bygningsautomatiksystemer giver anledning til stigende bekymring. Schneider Electric understøtter industristandarder og IP-baserede, åbne protokoller for at lette sikker udveksling af data og analyser mellem kritiske bygningssystemer fra både Schneider Electric og tredjepartsleverandører.   

  Alle tilbud følger praksis i Secure Development Lifecycle, som er globalt anerkendt og baseret på branchestandardprotokoller. Derudover beskytter vi personlige og private data ved at overholde reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger fuldt ud og ved at inkorporere principperne om beskyttelse af personlige oplysninger i vores tilbud. Vores driftsteam administrerer cloud-aktiver på en sikker måde, beskytter brugeradgang, overvåger, om der er usædvanlig adfærd, og reagerer i tilfælde af en registreret hændelse i henhold til globalt anerkendte fremgangsmåder og standarder fra ISO, CSA og IEC. For at beskytte dataenes fortrolighed og integritet sikrer vi, at netværksforbindelser mellem vores kunder og vores cloud-infrastruktur altid er godkendte og sikrede.

 • Med lovgivning om energi og bæredygtighed, der hele tiden udvikles på lokalt, regionalt og globalt plan, er det vigtigere end nogensinde før at have en efterlevelses- og risikobegrænsningsstrategi. Opfyld kravene til bæredygtige bygningscertificeringer og rapportering, og demonstrer effektiv styring af dine erhvervsejendomme med Schneider Electrics software og tjenester. Vi kan hjælpe dig med at fastsætte og administrere virksomhedens mål, fastholde engagementet gennem analyser og rapporter, samarbejde med partnere, leverandører og medarbejdere og inspirere til handling i forbindelse med planer og projekter.
 • Maksimer nettoindtægterne på dine erhvervsejendomme ved at gøre dine bygninger intelligente og fleksible, så du kan tiltrække og fastholde lejerne og give dem mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen på en effektiv måde. Vores intelligente arbejdspladsløsninger giver mulighed for optælling af personer og socialt distancerede arbejdsområder og sikrer kommunikation i realtid, så komforten og produktiviteten bevares for bygningens brugere.
 • Med digitaliseringen af bygningssystemer og bygningers brug af digitale værktøjer er erhvervsbygninger mere afhængige af pålidelig strøm end nogensinde før.

  Digitaliseringen af eldistributionssystemet bidrager til at skabe større synlighed og indsigt, som kan lette beslutningsprocessen. Det hjælper også med at afmystificere komplekse problemer med strømkvaliteten, som kan påvirke dine erhvervsejendomsaktivers levetid og drift.

  med EcoStruxure Power leverer vi referencedesign og software til digitale systemer og strømsystemer, som i væsentlig grad strømliner processen for designudvikling og reducerer både den generelle risiko og omkostningerne ved implementering.

Vi hjælper bygningsadministratorer, brugere af erhvervsejendomme og deres facilitetsteams med at opnå hypereffektivitet gennem vores digitale, end-to-end-arkitektur. Vores EcoStruxure for Real Estate-løsninger integrerer eldistribution og -styring, bygningsautomation og IT-systemer, så du kan registrere og måle data og tage velinformerede beslutninger.

Vores løsninger skaber grundlag for beslutninger baseret på data i realtid og optimerer tilgængelighed og ydeevne for aktiver gennem prædiktive analyser og proaktiv vedligeholdelse, så din drift bliver mere produktiv og rentabel.

Virksomheder som Ecuadors Produbanco vælger vores EcoStruxure for Real Estate-løsninger til at forvandle deres hovedkvarter til en moderne, intelligent og forbundet bygning. 

Fordi en hypereffektiv bygning er en værdiskabende bygning.

Sikring af effektivitet for Produbanco, Ecuador

 • For at en erhvervsejendom er attraktiv for lejere, skal den være behagelig og give brugerne mulighed for at trives og have det godt. Vi leverer avancerede EcoStruxure-arkitekturløsninger, der sikrer øget komfort og produktivitet for medarbejdere og brugere. Derudover kan du forbedre dine lejeres oplevelse med et brugertilpasset miljø, der er nemt at navigere i, ved hjælp af EcoStruxure Engage Enterprise-appen. Denne applikation tilbyder bygningens brugere omfattende out-of-the-box-serviceydelser, f.eks. intelligent parkering, reservation af lokaler, komfortstyring og spisemuligheder på en enkelt, intuitiv platform.
 • Identificer og omfordel underudnyttede skriveborde, kontorer, mødelokaler og underudnyttet udstyr med realtidsdata for at maksimere pladsressourcerne i din erhvervsejendom. EcoStruxure Workplace Advisor er en pakke af fleksible digitale services til oprettelse af intelligente kontorer. Optimer pladsforbruget, øg komforten og medarbejderoplevelsen, forøg produktiviteten og reducer anlæggets serviceomkostninger. Få handlingsrettet indsigt gennem intuitive dashboards med data fra IoT-sensorer og -systemer. Desuden kan medarbejdere og brugere oprette forbindelse til deres intelligente kontorer på en effektiv og praktisk måde ved hjælp af mobiltelefonapps til kontoret.
 • Gør dine ejendomsaktiver "fjernserviceklar" for at identificere udstyrsproblemer tidligere og minimere afbrydelser med automatisk fejlregistrering. For at opnå reel indflydelse på driftsomkostningerne, komforten for brugerne og aktivernes værdi har du brug for systemer, der fungerer optimalt, med begrænsede budget- og vedligeholdelsesressourcer. EcoStruxure Building Advisor giver dig central indsigt i din bygningsdrift ved at overvåge systemer og identificere fejl for proaktivt at håndtere manglende effektivitet i bygninger.
 • Kombiner energiindkøb, effektivitet og belastningsjustering for at gøre din bygnings energi til et aktiv ved at udnytte muligheden for microgrid. Et microgrid er et selvstændigt elektrisk netværk, der giver dig mulighed for at generere din egen elektricitet onsite og bruge den, når behovet er størst. Et microgrid er således en slags distribueret energiressource. Du kan anvende microgrids, mens du er tilsluttet forsyningsnettet eller i afbrudt isoleret tilstand. Når elnettet går ned, eller elpriserne topper, reagerer microgrid. Og nu kan vi med energi-som-en-tjeneste-finansiering hjælpe dig med at opbygge et microgrid uden omkostninger.
 • Maksimer nettoindtægterne på dine erhvervsejendomme ved at gøre dine bygninger intelligente og fleksible, så du kan tiltrække og fastholde lejerne og give dem mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen på en effektiv måde. Intelligente rumstyringssensorer og -løsninger giver mulighed for at tælle antallet af mennesker i socialt adskilte arbejdsområder, samtidig med at komforten og produktiviteten i bygningen bevares. Med EcoStruxure Workplace Advisor hjælper belægningsanalyser med at optimere bygningsstyringstjenester og træffe driftsmæssige beslutninger hurtigere med adgang til data og analyser om belægning i realtid. Juster og forbedr belysnings- og HVAC-niveauerne, og planlæg rengøring og sikkerhedsservice, baseret på de faktiske tendenser for pladsudnyttelsen.

Opfyld kravene til certificering af bæredygtigt byggeri og til rapportering, og udvis effektiv ledelse af dine erhvervsejendomme.

Virksomheder som Sodexo bruger EcoStruxure i deres ejendomsadministration til at forbedre administrationen af aktiver, reducere energiomkostningerne og nå bæredygtighedsmål i en enkelt bygning eller på tværs af en portefølje af ejendomme. 

Fordi bæredygtige ejendomme betyder rentable ejendomsporteføljer.

Avancerede services til anlægsstyring

 • Efterhånden som de globale rapporteringsstandarder udvikles, tilpasser ejendomssektoren sig. Bæredygtig udvikling er ved at blive en grundværdi, der forventes af interessenter inden for erhvervsejendomme, og som er i hastig vækst. Det er afgørende for udvikling af strategier, reduktion af risici og evalueringer af aktiver, at virksomhederne er gennemsigtige. Vores globale bæredygtighedsrådgivningsteam har dækket dig ind.

  Vi begynder med en omfattende bæredygtighedsstrategi, der udnytter de teknologier, som er tilgængelige i hele organisationen. Sørg for en virkelig bæredygtig driftsorganisation, når du reducerer miljøpåvirkningen, ved at købe vedvarende energi og fastholde virksomhedens overholdelse af alle gældende regler. Anvend en aktiv energistyringstilgang ved at nedbryde siloer for at kombinere din bæredygtighedsstrategi med dine energieffektivitetsprojekter og energiindkøb.

 • Lovgivnings- og rapporteringskrav omfatter nu godkendelse sideløbende med offentliggørelse af reduktionen af CO2-udledning. For at overholde disse regler indgår førende erhvervsejendomsvirksomheder et partnerskab med Schneider Electric om at indsamle og levere bæredygtighedsrapporter under både obligatoriske og frivillige informationskrav. Der dukker fortsat ambitiøse klimaprogrammer op over hele verden, efterhånden som flere og flere virksomheder indfører en målsætning om at reducere kulstofudledningen, købe vedvarende energi og forsøge at gøre deres værdikæde CO2-neutral. Vores team har et godt overblik over globale bæredygtighedsinitiativer, herunder CO2-reduktionsprogrammer, energieffektivitet, vedvarende energi og forsyningskædeinitiativer.
 • Vores løsninger hjælper kunder i erhvervsejendomsbranchen til at opnå deres mål for bæredygtighed ved at reducere energiforbruget og muliggøre et forbrug inden for CO2-kvoten. Vi holder konstant øje med resultaterne, sikrer fremdrift og implementerer nye effektivitetstiltag. Vores løsninger omfatter rådgivning og planlægning af services med henblik på at integrere energibesparende strategier med stor effekt, pris-/takstoptimering, budgetudvikling, risikostyring, prognoser og viden om forbrugsvarer, dataindsamling og regningsbetaling. Med øget regulering af og forventninger til energi- og CO2-lagringsforanstaltninger er det vigtigt for ejendomsejere eller -administratorer at kunne identificere, prioritere og spore disse foranstaltninger systematisk vha. den tilgængelige teknologi.
 • Det er en sikker vej til succes i den moderne ejendomssektor at sikre, at dine aktiver lever op til din strategi om CO2-neutralitet. Find ud af, hvordan Schneider Electric kan hjælpe dig med at reducere kulstofindholdet i din portefølje, samtidig med at du forbedrer dine resultatmål.
 • Som ejendomsforvalter kan det være ekstremt vanskeligt at indhente nøjagtige og klare data om energiforbrug blandt flere lejere. Gør processerne enklere og mere strømlinede, og skab sikkerhed for bygningseffektivitet og tilfredshed hos lejerne med fordeling af leje- og forbrugsomkostninger.
 • Grøn bygningscertificering er en integreret del af de fleste former for porteføljeforvaltningspraksis. EcoStruxure kan hjælpe dig med at opnå de bedste resultater og levere fantastiske oplevelser for brugerne, samtidig med at det sikrer, at bygningsejere og lejere kan fuldføre deres bæredygtighedsrapporter fuldstændigt og præcist. 

  At kunne levere korrekte energi- og forbrugsdata er vigtigt for førende aktører i erhvervsejendomssektoren i hele verden. Schneider Electric kan hjælpe dig med at opnå disse certificeringer og kommunikere om vigtige bæredygtighedsdata med aktørerne.

Erhvervsfolk ønsker at leje de sikreste, sundeste og mest inspirerende rum til deres medarbejdere.

Hos Schneider Electric hjælper vi ejere af erhvervsejendomme med at sikre, at deres bygninger er sikre og sunde, ved at levere forbedret luftkvalitet og -cirkulation, beskytte brugerne mod risici og forbedre deres komfort og kommunikationsmuligheder. Vores EcoStruxure til Real Estate-løsninger forbedrer brugernes velbefindende med inspirerende, personlige miljøer.

På innovative kontorer som JLL's APAC-hovedkvarter i Singapore kan brugerne glæde sig over termisk styring, belysning og persiennestyring samt integration med AV-systemerne, så de får en problemfri oplevelse, der forbedrer deres motivation og velvære. 

Fordi i erhvervsejendomme betyder sundhed og velvære for brugerne større produktivitet.

Forbedring af brugeroplevelsen

Se vores software og tjenester til erhvervsejendomme

 

Bevar ejendommens værdi

Få mere at vide om, hvordan intelligente, forbundne teknologier og rådgivningsservices hjælper ejere og operatører med at håndtere udfordringerne ved den nye normaltilstand efter pandemien.
Hent rapporten
 

Fremtidens arbejdsplads

Se, hvordan digitale teknologier former arbejdspladsens fremtid, og find ud af, hvordan udviklere og beboere af erhvervsejendomme kan drage fordel af de hurtige ændringer.
Download

Se, hvad vores kunder siger

Alternativ standard tekst

EUREF

Det Europæiske Energiforum i Tyskland har opfyldt sit mål om at være CO2-fri i 2050, 30 år før tiden med EcoStruxure-løsninger.
 

UST

Denne virksomhed inden for digitale tjenester anvender EcoStruxure-løsninger for at få deres hovedkvarter i Indien til at føles som et hjem væk fra hjemmet.

Se vores nyeste viden om IoT i Commercial Real Estate

 • Whitepapers
 • Blogs
 • Webinarer
 • Videoer

Intelligente bygningsteknologier giver en sikker tilbagevenden til arbejdspladsen 

Forskningsdirektør hos IDC, John Villali, diskuterer intelligent bygningsteknologi, og hvordan den giver mulighed for en sikrere og sundere tilbagevenden til arbejdspladsen.

Digital: En gamechanger i erhvervsejendomsbranchen

Eksperter fra Verdantix, Deloitte og BNP Paribas diskuterer, hvordan du kan få maksimal værdi ud af din faste ejendom og samtidig stræbe efter komfort og effektivitet for brugerne.

Du kunne muligvis også være interesseret i:

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Se"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerDK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Din browser er ikke opdateret og har kendte sikkerhedsproblemer. Det kan også være, at den ikke viser alle funktioner på dette websted eller andre websteder. Opdater venligst din browser for at få adgang til alle funktioner på dette websted. Den seneste version til Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge anbefales for at opnå optimal funktionalitet.
Hvordan kan du drage fordel af vores EcoStruxure-løsninger til ejendomme og erhvervsbygninger?
Schneider Electric udvikler førsteklasses løsninger til ejendomme og erhvervsbygninger, som leverer høj værdiansættelse af aktiver, fleksibilitet gennem levetiden og forbedrede menneskelige oplevelser. Som førende inden for teknisk og industriel software hjælper Schneider Electric professionelle ejendomsfolk med at bygge og drive bæredygtige erhvervsbygninger ved at levere kommercielle softwareløsninger til ejendomsstyring og kommerciel ejendomsadministration. Oplev EcoStruxure-løsninger til erhvervsbygninger, vores flagskib inden for IoT-aktiverede løsninger til fast ejendom, og styrk de kommercielle processer til ejendomsstyring og -drift for at opnå endnu mere bæredygtige bygninger og forbedrede menneskelige oplevelser. Administrer processerne til ejendomsstyring nemmere, mere intelligent og mere energibevidst. Overhold standarderne for grønne kommercielle bygninger, og giv plads til den aktivitetsbaserede arbejdsplads og hyper-tilpassede områder med løsninger til fast ejendom fra Schneider Electric.