Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 • Technician at data center, data center management, data center operations
  Forudkonfigureret datacenterinfrastruktur op til 100 kW inklusive strøm, køling, racks og styring.

  InfraStruxure

  Forudkonfigureret datacenterinfrastruktur op til 100 kW inklusive strøm, køling, racks og styring.

 • Læs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Whitepaper #111
   Pålidelighedsanalyse af strømsystemet APC InfraStruXure

   Produktlinjen APC InfraStruXure er en alternativ arkitekturløsning til den centrale UPS. MTechnology, Inc. anvendte teknikkerne fra Probabilistic Risk Assessment (PRA) til at evaluere pålideligheden af den 40 kW InfraStruXure UPS og PDU med statisk bypass. Beregningerne tog højde for InfraStruXures ydeevne under såvel ideelle som virkelige forhold. Undersøgelsen sammenlignede også ydeevnen for InfraStruXure-arkitekturen med en central UPS til en hypotetisk kritisk belastning på 500 kW i et datacenter. Resultaterne viste, at der var betydelig mindre sandsynlighed for fejl i InfraStruXure-arkitekturen ved alle belastninger i datacentret og lidt mindre sandsynlighed for fejl i en hvilken som helst it-enhed. Dette whitepaper opsummerer hovedkonklusionerne i MTechnologys kvantitative risikovurdering og gennemgår konsekvenserne for anlægschefer og designere. Læs whitepaper #111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Whitepaper #160
   Specifikation af modulopbygget datacenterarkitektur

   Der er voksende enighed om, at traditionelle ældre datacenterdesign vil blive erstattet af modulopbyggede, skalerbare datacenterdesign. Reducerede samlede driftsomkostninger, øget fleksibilitet, reduceret installationstid og øget effektivitet anses alt sammen for at være fordele ved modulopbyggede, skalerbare design. Ikke desto mindre er termen “modulopbygget”, hvornår og i hvilke situationer modulopbygning er hensigtsmæssigt, og hvordan man specificerer modulopbygning dårligt defineret. Dette whitepaper skaber rammerne for modulopbygget datacenterarkitektur og beskriver forskellige metoder til implementering af modulopbygning til datacenterstrøm, køling og ruminfrastruktur og forklarer, hvornår de forskellige tilgange er hensigtsmæssige og effektive. Læs whitepaper #160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Whitepaper #116
   Standardisering og modulopbygning i den fysiske infrastruktur i datacentre (DCPI)

   Hvis man undlader at anvende modulopbygget standardisering i sin designstrategi for datacentrets fysiske infrastruktur (DCPI), er det på alle måder dyrt: Unødvendig udgift, undgålig nedetid og tabte forretningsmuligheder. Standardisering og dennes nære slægtning, modulopbygning, giver en lang række fordele i DCPI, der strømliner og forenkler alle processer, lige fra den indledende planlægning til den daglige drift med væsentlig positiv effekt på alle tre store komponenter i DCPI's forretningsværdi – tilgængelighed, agilitet og samlede driftsomkostninger (TCO). Læs whitepaper #116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Whitepaper #174
   Praktiske muligheder for implementering af it-udstyr i små serverrum og afdelingskontorer

   Små serverrum og afdelingskontorer er som regel uorganiserede, ikke-sikrede, varme, uovervågede og med begrænset plads. Disse forhold kan medføre nedetid eller i værste fald resultere i “close calls”, som vil påkalde sig ledelsens opmærksomhed. Vores praktiske erfaring med disse problemer gør det muligt for os at lave en kort liste over effektive metoder til forbedring af it-driften i små serverrum og afdelingskontorer. Dette whitepaper beskriver, hvordan man laver realistiske forbedringer af strøm, afkøling, racks, fysisk sikkerhed, overvågning og belysning. Fokus i dette whitepaper er på små serverrum og afdelingskontorer med en it-belastning på op til 10 kW. Læs whitepaper #174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Whitepaper #118
   Virtualisering og cloud computing: Optimeret strøm, køling og administration maksimerer fordelene

   It-virtualisering, motoren bag cloud computing, kan have væsentlige konsekvenser for datacentrets fysiske infrastruktur (DCPI). Den højere effekttæthed, som ofte følger, kan være en udfordring for køleegenskaberne i et eksisterende system. Den reduktion i det overordnede energiforbrug, der typisk sker i forbindelse med konsolidering af fysiske servere, kan faktisk forværre datacentrets effektive energiforbrug (PUE). Dynamiske påvirkninger, der varierer i tid og sted, kan øge risikoen for nedetid, hvis der ikke tages højde for strøm på rack-niveau og køleeffektivitet. Endelig kan den iboende fejltolerance i et meget virtuelt miljø rejse spørgsmålet om det redundansniveau, der er behov for i den fysiske infrastruktur. Disse specifikke konsekvenser ved virtualisering drøftes, og der tilbydes mulige løsninger eller metoder til, hvordan man håndterer dem. Læs whitepaper #118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Whitepaper #76
   Modulopbyggede systemer: Udviklingen af pålidelighed

   Det har allerede fra et tidligt tidspunkt været klart, at modulopbygget design overlever og fungerer længst i komplekse systemer. En vigtig medvirkende faktor til denne succes er den fordel du får ved fejltolerance, hvor et modulopbygget system kan skifte fra defekte moduler til moduler, der virker, mens der foretages reparationer. I datacentre har modulopbygget design allerede slået rødder i nye fejltolerante arkitekturer til servere og opbevaringssystemer. Da datacentre hele tiden udvikler sig og låner fra naturens blueprints, er den fysiske infrastruktur i datacentre (DCPI) også nødt til at udvikle sig for at understøtte nye strategier for overlevelse, genoprettelse og vækst. Læs whitepaper #76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Casestudy
   Etableringen af DartPoints Private Colo™

   For mange virksomheder er valget mellem at etablere et privat datacenter og flytte til et stort fælles datacenter en nøje afvejning. Private datacentre er dyre at etablere og kræver omhyggelig avanceret planlægning. Flytning til et stort datacenter kan være billigere og give fleksibilitet til vækst, men betyder også, at man mister den fulde kontrol.
    
   I erkendelsen af at dette valg mellem kontrol og fleksibilitet er en barriere for langt størstedelen af de amerikanske virksomheder, satte DartPoints sig for at etablere sin egen kategori af fælles datacentre og services – DartPoints Private Colo™. Læs casen Inventing the DartPoints Private Colo™
 • Lær

  SBA Communications bygger nyt modulopbygget datacenter – og det skal gå hurtigt


  Der er mange fordele ved en skalerbar modulopbygget datacenterarkitektur, lige fra muligheden for at skræddersy den til datacentrets størrelse og udvide den i takt med virksomheden til de omkostningsbesparelser en sådan løsning indebærer. Læs dette blogindlæg, hvis du vil vide mere. SBA Communications to Build New, Modular Data Center – Fast

  Mikrodatacentre: Innovativt datacenterdesign og drift


  Det farligste, man kan sige inden for vores branche er "sådan har vi altid gjort det", og hos Schneider Electric gør vi det til vores mission at undgå en sådan vanekultur i alt, hvad vi gør. I erkendelsen af dette og med et behov for at skabe balance mellem kontrol og fleksibilitet indledte DartPoints et samarbejde med Schneider Electric, som gør det muligt for dem at få begge dele. Deres unikke kategori af nyskabende colocation datacentre og services kalder de for DartPoints Private Colo™. Mikrodatacentre: Innovativ case om datacenterdesign og drift

  Er sammenlægningen af it-infrastruktur et skridt på vejen mod præfabrikation?


  Sammenlægning af infrastruktur handler grundlæggende om hastighed, effektivitet og agilitet…. Derved sikres, at it er i tråd med forretningen. Det er op til os at hjælpe med at få det til at ske ved at gøre vores løsninger nemmere at vælge, bestille, implementere og vedligeholde. Præfabrikation er en måde at nå derhen. Læs Is Converged IT Infrastructure Moving Us Further Down the Prefab Path?

  Skal mikrodatacentre levere strøm til Internet of Things (IoT)?


  Data genereres af alt lige fra colamaskiner til de 20-30 mia. andre enheder, der kommer på markedet (mange af dem kropsbårne). Denne store mængde data skal behandles og analyseres i realtid. IoT virker ved, at disse fjernenheder forbindes til et stort centralt datacenter og overfører information om status, placering, funktionalitet mv. Læs vores blog, hvis du vil vide mere. Skal mikrodatacentre levere strøm til Internet of Things?

  Hvad er konsekvenserne ved sammenlægning af infrastruktur


  Løsninger såsom FlexPod og FlexPod Express fra Schneider Electric tilbyder gennemtestede og færdigbyggede hardware-stacks, der eliminerer behovet for hardwaretest, idet udstyret allerede er blevet testet forud for levering til kunden. På den måde sparer kunden ressourcer på at gøre hardware klar til implementering. Læs dette blogindlæg, hvis du vil vide mere. What Are the Trade-offs with Converged Infrastructure

  Cisco, Schneider Electric og muligheden for konvergeret infrastruktur


  Dette blogindlæg beskriver, hvordan Cisco udnyttede sit partnerskab med Schneider Electric, til at skabe merværdi til IT-, netværks- og datacenterkunder. Cisco, Schneider Electric og muligheden for konvergeret infrastruktur

  Videorundvisning af NetShelter CX viser værdien ved et "serverrum i en boks"


  Dette blogindlæg indeholder en video med en virtuel rundvisning i Netshelter CX. Videorundvisning af NetShelter CX viser værdien ved et "serverrum i en boks"

  Små kabinetter giver store fordele på steder uden dedikerede IT-rum


  NetShelter CX opfylder et behov, som får stigende betydning. Det er beregnet til at rumme IT og netværksudstyr på relativt beskeden plads, for eksempel et kontormiljø, hvor der ikke er dedikeret plads til denne form for udstyr. Læs dette blogindlæg, for at få mere at vide. Små kabinetter giver store fordele, på steder uden dedikerede IT-rum

  Energy University


  GRATIS online uddannelse med mere end 200 leverandørneutrale kurser om energieffektivitet og emner vedrørende datacentre, der hjælper dig med at identificere, implementere og overvåge effektiviseringer i din organisation. Energy University
 • Se

  • Hvordan kan FlexPod og FlexPod Express hjælpe virksomheder med at blive mere energieffektive?

   David O'Comin, der er ansat i Schneider Electric, forklarer de vigtigste fordele, som FlexPod Express og FlexPod med Schneider Express giver kunderne, hvad angår øget energieffektivitet og forbedret administration.
  • NetShelter CX-serverrum leveret på et kort øjeblik

   Hvor nemt er det at implementere et serverrum? Det er i hvert fald ikke leveringstiden, der er lang. I denne korte leveringsvideo kan du se, hvor nemt og hurtigt serverrummet NetShelter CX i et styreskab leveres.
  • Hvordan tilfører Schneider Electric værdi til FlexPod og FlexPod Express?

   David O'Coimin, der er ansat i Schneider Electric, forklarer den værdi, som Schneider Electrics infrastruktur giver kunderne med løsningerne FlexPod og FlexPod Express, som tager et stærkt produkt og forbedrer det yderligere til fordel for kunderne.
  • Flexpod sammen med Schneider Electric

   Hos Schneider Electric har vi kombineret FlexPod og FlexPod Express og indrammet dem i de helt rigtige rack-systemelementer, som vil gøre det nemmere at placere dem rigtigt i de rigtige miljøer, øge salgsværdien og beskytte slutbrugerens investering.
  • Verdens mindste serverrum - NetShelter CX

   Med sit sikre, lydtætte serverrum i et fleksibelt styreskab til åbne kontormiljøer udfordrer NetShelter CX den gængse opfattelse af serverrum. CX overflødiggør behovet for dyre, store og alt for pladsoptagende netværksskabe eller serverrum til kontormiljøer.