Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Default Alternative Text

    Fjernsupport - del din skærm

Vores kundecenter tilbyder fjernsupport via skærmdeling

"Skærmdelingen gør det muligt for vores medarbejder at se din skærm og midlertidigt overtage styringen af din pc, hvis du giver lov til det. På denne måde kan vi bedre hjælpe dig med at foretage de nødvendige ændringer.

For at få skærmdelingen til at fungere, skal du køre et lille program på din pc.

Til Windows-brugere - sådan gør du:
1. Klik på linket Download Teamviewer nedenfor. Du bliver spurgt, om du vil køre eller gemme filen. Vælg ""Kør""/""Run""
3. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at køre software. Vælg ""Kør""/""Run""
4. Læs og accepter ansvarsfraskrivelsen
5. En ny dialogboks kommer frem. Oplys det ID-nummer, der står i dialogboksen, så vores medarbejder kan oprette forbindelse til din pc's skrivebord. Klik ind på Teamviewers hjemmeside, hvis du vil vide mere om programmet, vi benytter til fjernsupport.

VIGTIGT: Ansvarsfraskrivelse
Begrænsning af erstatningsansvar:
Før du klikker på ""Accepter"", bedes du læse følgende vilkår omhyggeligt. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, klik på ""Afslå"". Ved at vælge at modtage fjernsupport accepterer du at give Schneider Electric (""SE"") tilladelse til at oprette forbindelse til din PC og give vores tekniker tilladelse til at tage midlertidig kontrol over din PC. Vi vil ikke få adgang til din PC uden din viden og vil ikke blive logget på, efter at problemet er blevet løst. Du kan se alle handlinger, som vi foretager, mens vi er logget ind, og du kan opsige fjernsessionen til enhver tid. Du forstår, at det er dit ansvar at sikkerhedskopiere data, software eller andre filer gemt på din computer. Du accepterer, at SE ikke er ansvarlig under nogle omstændigheder for skader på fjernadgangssoftware, for korruption eller tab af data og/eller software eller for nogle indirekte skader (såsom tab af indkomst eller driftsforstyrrelser) på grund af vores fjernadgang til din computer.

Fjernsupport

Med Teamviever kan du dele din skærm med vores kundecenter og give dem adgang til midlertidigt at styre din pc, så de nemt kan hjælpe med at foretage nødvendige ændringer.
Download Teamviewer

English version

For Windows users - how to install the software:
1. Click on the link below Download Teamviewer. You will be asked if you want to run or save the file. Select "Run"
3. You are now asked to confirm that you want to run the software. Select "Run"
4. Read and accept the limitation of liability
5. A new dialogue box appears. Report the ID number shown in the dialog box, so our staff can connect to your PC's desktop. Visit Teamviewer's website if you want to know more about the program we use for remote support.

IMPORTANT: Limitation of liability
Before you click "accept", please read the following terms carefully. If you cannot accept these terms, click "decline". By electing to receive remote support you agree to grant Schneider Electric ("SE") permission to connect to your computer remotely and allow our technician to take temporary control over your computer. We will not access your computer without your knowledge and will not be logged on after the problem has been resolved. You can see all actions we take while we're logged in and you can terminate the remote session at any time. You understand that it is your responsibility to back up data, software or other files stored on your computer. You agree that SE is not liable under any circumstances for any defects in the remote access software, for corruption or loss of data and/or software or for any indirect damages (such as loss of income or business interruption) due to our remote access to your computer.

Remote support

With Teamviewer you can share your screen with our Cusomter
Download Teamviewer