Estonia
Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Vali oma asukoht
 • Default Alternative Text

  EcoDesign nõuded

 • EcoDesign nõuded

EcoDesign nõuded hakkasid kehtima 11. juunil 2014 ja on avaldatus Euroopa Liidu ametlikus väljaandes. Uus seadusandlus kehtestab Euroopa Liidus maksimaalse trafode kaonormid alates 1. Juulist 2015, aga seda saab rakendada ka peale 11. juuni 2014 ostetud trafodele.

Peale 1. juulit 2015 ei ole võimalik enam miinimumnõudeid mittevastavaid trafosid paigaldada ja tootjad vastutavad seaduse täitmise eest.

Peale jõustumise kuupäeva ei tohiks tootjad enam sõlmida uusi raamlepinguid trafodele, mille efektiivsusnäitajad ei vasta antud nõuetele.

Enne 11. juunit 2014 sõlmitud raamlepingutega saab jätkata kuni lõpptähtajani isegi tarnetega peale 1. juulit 2015.

Ratsionaalne: Euroopa Liidu kohustused

EL täidab oma «20-20-20» programmi aastaks 2020:
 • Kasvuhoonegaaside 20% vähendamine 
 • Energiatarbimise 20% vähendamine 
 • Taastuvenergia osakaal kogu energiatoodangust 20% 
 • Elektritrafode kadu on ligikaudu 2,5% kogu EL energiakulust
Aastaks 2020 on uue seaduandlusega võimalk säästa ligikaudu 16TWh aastas

EcoDesignil on trafode osas kaks peaeesmärki:
 • Vähendada elektrikadu (1. Etapp 2015/ 2. Etapp 2012)
 • Selgus ja üheselt mõistetavamad näpunäited kasutamiseks
Maksimaalsete kaotasemete ühtlustamine EL-s.

Esmakordne efektiivsuse nõue keskpinge trafodele.

EcoDesign mõju trafodele

Vedelikuga täidetud ja valuvaigust trafod: madalam kaotase vedelikuga täidetud ja valuvaigust kuni 3150kVA trafodele

Keskpinge ja elektritrafod:
 • Trafode tippefektiivsuse tase (koormuskaod ja mitte koormuskaod kokku) >3150kVA
 • Tänaseni puuduvad määrused trafodele >3150kVA
 • Kuivtrafod kuni 10MVA  36kV
 • Spetsiaalseid trafosid see seadusandlus ei puuduta
 • Seadmete kulu ja kaalu/mõõtude märkimisväärne suurenemine
 • Töökulude vähenemine (omaniku kogukulu optimeerimine)
> EL ametlikud dokumendid

Kas soovid võtta ühenduste meie klienditeenindusega?