Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Kuigi suured veokid on kaevanduses väga olulised, tarbivad need hiiglaslikes kogustes kütust ning vajavad eksperthooldust. Kui neid efektiivselt ei hallata, on nendega seotud kulutused väga suured. Pakume integreeritavat kütusehaldussüsteemi, mille abil saavad kaevandusettevõtted täieliku ülevaate kütusetarbimisest kaevanduses, sh igas piirkonnas tarbitud kütusetasemed, igasse masinasse lisatud kütus ning märguanded ja aruanded. Erinevalt muudest kütusesüsteemidest põhineb meie süsteem tööstuslikul telemeetrial, mis tagab andmete ohutuse ja turbe isegi voolukatkestuse korral.

  Hankige brošüür

  Kütuse haldussüsteem kaevandustööstusele: muutke oma kütuse tegevuskulud võimaluseks.

  Lugege blogi

  Saavutage nendesse tohututesse veokitesse pumbatavalt diislikütuselt märgatav kokkuhoid.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Veokite hooldustöökojad peavad toime tulema paljude keerukate hooldustöödega ning tagama nende rajatiste jälgimise turvalisuse, kus hooldustööd toimuvad. Meie integreeritav lahendus arendab veokihooldust, osade hooldust, rajatise integratsiooni ja turbehaldust ning suurendab töövootõhusust ja muudab ülesannete haldamise lihtsamaks. Iseseisvaid platvorme saab integreeritava automaat- ja andmekogumissüsteemiga ühendada.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • Konveiersüsteemid on kaevanduses väga olulised ning nende projekteerimine, toimingud ja hooldus on kriitilise tähtsusega, sest ebatõhusus või seisakud võivad kogu tootmistegevuse ohtu seada. Schneider Electric pakub kaevanduskonveierite jaoks integreeritavaid süsteeme integreeritavate arhitektuuride abil, mis ühendavad sujuvalt kõik süsteemi põhiosad, sh energia, juhtseadmed, ajamisüsteemid, valvekaamerad, andurid ja muud selle valdkonna seadmed.

  • Probleemide diagnoosimine ja võimalike rikete ennetamine

  • Kättesaadavuse, töökindluse ja ohutuse suurendamine Tootlikkuse kasv

  • Ülisuure kiiruse ja pöördemomendi kontrolli saavutamine

  Vaadake tööstusautomaatika ja juhtimistooteid

  Programmeeritavatest releedest liikumiskontrollerite ja liidesemooduliteni; lihtsamatest masinatest keerukate protsessisüsteemideni.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Aheraine puiste- ja tagasilaadimisseadmed mängivad olulist rolli tõhusas varude kogumite haldamises, mis on kaevandustööstuse oluline osa. Schneider Electricu lahendused, mis hõlmavad paigutus- ja kokkupõrke vältimise täiustatud tehnoloogiaid, aitavad neil töötada maksimaalse tõhususe ja töökindlusega.

  • Sujuv integreerimine varude kogumite haldussüsteemide ja masinatega

  • Varujuhtseadmed katkestuste vältimiseks

  • Töökindel juhtmeta side ning lihtsam veaotsing kaugjuurdepääsu abil

  • Suurem kiirus, kiirendus ja parem pöördemomendi kontroll

  • Vähem hooldustöid ja sujuvamad toimingud

  Vaadake tööstusautomaatika ja juhtimistooteid

  Programmeeritavatest releedest liikumiskontrollerite ja liidesemooduliteni; lihtsamatest masinatest keerukate protsessisüsteemideni.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • Paljude protsesside ja masinate haldamiseks on vaja rohkesti kontrollereid ja seadmeid, mille konfiguratsioon on väga hajus. Meie integreeritav juhtsüsteem kaevandustööde ja mineraalitöötluse automatiseerimiseks tagab paindliku projekteerimise, töö ja hoolduse ning sujuva kõigi tööoperatsioonde vahelise integreerimise ja läbipaistvuse lihtsas keskkonnas.

  • Täiustatud Etherneti hajusarhitektuurid, mille abil saab hallata kompleksseid seadmevõrke ja mootorajamiga süsteeme

  • Üks keskkond tehase projekteerimise, käitamise ja hoolduse jaoks

  • Protsessi- ja objektorienteeritus; rakendus järgib kaevanduse tegelikku paigutust

  • Spetsiaalne objektiteek kaevandustöödeks

  Vaadake tööstusautomaatika ja juhtimistooteid

  Programmeeritavatest releedest liikumiskontrollerite ja liidesemooduliteni; lihtsamatest masinatest keerukate protsessisüsteemideni.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Maakide kvaliteedi langus, aina keerukam mineraloogia ning vee ja energia säästmise vajadus eeldab, et mineraali- ja metallitöötlusseadmed ja -tehased oleksid järjest efektiivsemad. Meie protsessi optimeerimise lahendus kasutab reaalajas töötlus- ja ökonoomikaandmeid, et määratleda tegurid, mis tagavad maksimaalse tegevuskasumi ja kooskõla kõigi regulatiivnõuetega ning jätkusuutliku seadmete talitluse ja investeeringutasuvuse.

  • Tootekvaliteedi stabiliseerimine ja muutlikkuse vähendamine

  • Tootmismahu ja seadmete kasutamise suurendamine

  • Energia, vee ja kemikaalide tarbimise vähendamine

  •Tehase ja äritegevuse reaalajas ülevaate edastamine

  • Andmete kogumine, koondamine ja teisendamine hallatavaks kasulikuks teabeks

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Ühtsustatud protsessidega tehase modelleerimise keskkond katab kogu tehase elutsükli, alates simulatsioonist kuni süsteemi kontrollini, operaatorite koolituse ja käivitamiseni. Dünaamiline simulatsioon on ulatuslik arvutipõhine protsessisimulaator, mille abil saavad kasutajad pakkuda lahendusi, kuidas modernse tootmistehase projekteerimis- ja tootmistegevust ohutult ja kasumlikult hallata.

  • Protsessi ülesehituse valideerimine ning lühem projekteerimis- ja käikulaskmisaeg

  • Juhtsüsteemide kontrollimine enne võrguühenduse loomist ning kulukate vigade vältimine

  • Operaatorite koolitus tõetruus tehasekeskkonnas

  • Teadmiste edastamise tugi

  Laadige alla andmeleht

  DYNSIM Dynamic Simulation® on põhjalik, dünaamiline protsessi stimulaator, mis võimaldab kasutajatel alistada nüüdisaegse töötlustehase ohutu ja tasuva projekteerimise ning käitamise dünaamilised väljakutsed.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Interaktiivne virtuaalreaalsuse koolituskeskkond operaatoritele ja personalile, mis:

  • toetab teadmiste jäädvustamist ja parimate tavade edastamist

  • suurendab operaatori ja muu personali efektiivsust

  • vähendab kulukaid välditavaid vigu

  • aitab vältida ebavajalikke hooldus- ja remonditöid

  Try VR põhjalik operaatori koolitus

  Tööalane teadlikkus ja automatiseerimine suurendab töötajate ohutust, tootlikkust ning tõhusust, maksimeerides jõudlust ja minimeerides riske.

  Lugege EYESIM-i kohta

  Põhjalik koolitussüsteem (ITS) SimSciTM EYESIMTM ühendab kõik operaatorid ja tehase töötajad kõrgtasemelise kolmemõõtmelise protsessi stimulatsiooni ning tehase keskkonna virtuaalse kiirülevaatega.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • Vesi on kaevanduses uus kuld. Kuna keskkonnaeeskirju tuleb aina juurde, siis tuleb kogu kaevanduse elutsükli vältel vee kasutust reguleerida ja jälgida. Kaevandatavate materjalide kvaliteet aina halveneb ning seetõttu tuleb mineraale rohkem töödelda ja vett rohkem kasutada. Schneider Electric pakub veekäitluseks terviklikku lahendust.

  • Telemeetria toimingute jälgimiseks, nagu veekvaliteedi, veetasemete ning pumpamise jälgimine hajus- ja/või ligipääsmatutel aladel

  • Mobiilsustööriistad veekontrollideks, eelkõige ilma vastavate seadmeteta asukohtades

  • Aruandlus- ja visualiseerimistööriistad veehalduse ülevaateks teie tehastes ja tööpaikades

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Kaevandustööde keskkonnamõju ja sellest tulenev regulatiivne surve on sundinud kaevandustööstust jätkusuutlikumaid töömeetmeid rakendama. Meie lahendused integreerivad kaugandurtehnoloogiad kriitilise keskkonna proaktiivse jälgimise, aruannete ja märguannetega, mis puudutavad näiteks müra, tolmu, vett ja ilma.

  • Proaktiivne jälgimine võimaldab keskkonnaga seotud märguannetele paremini reageerida

  • Parem keskkonnaaruandluse kvaliteet

  • Väiksem sõltuvus ettevõttevälistest töövõtjatest seoses andmekogumise ja -analüüsiga

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • Hoolduskulud hõlmavad olulise osa kaevandustööstuse kuludest ning võivad moodustada peaaegu poole eelarvest. Tavaliselt tegeleb üle 60% kogu kaevanduse tööjõust keerukate seadmete hoolduse ja remondiga. Meie lahendused, alates seisukorra jälgimises kuni täiustatud masinõppe ja modelleerimislahendusteni, aitavad tuvastada süsteemi käitumises väikesed muutused, mis võivad olla varajased ohumärgid seadme jõudluse vähenemisest või võimalikust rikkest.

  • Pikendage seadme tööiga ja vähendage hoolduskulusid

  • Tuvastage ebatõhusad varad

  • Vähendage plaaniväliseid seisakuid

  • Vältige seadmerikkeid

  Vaadake lisateavet APM-i kohta

  Vaadake, kuidas saavutada maksimaalne investeeringutasuvus kõigi oma ettevõtte varade puhul.

  Lisateave seisukorra halduse kohta

  Vähendage planeerimata tööseisakuid ja rakendage ennetav hooldus seisukorra halduse kaudu.

  Avastage ennustav varaanalüüs

  Ennustava varaanalüüsi tarkvara aitab teil vähendada seadmete rikkeaega ning suurendada töökindlust ja jõudlust.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Kui optimeerida kaevandustegevuse iga etappi eraldi, ilma kogu süsteemi arvesse võtmata, võivad energia säästmise võimalused kasutamata jääda. Meie tootmise halduse lahendusega saate ühendada ja hallata mitmest kaevandusest, tehasest ja ärisüsteemist pärinevaid andmeid, et teha paremini informeeritud otsuseid. Tootmise halduse süsteem teeb plaanimiseks ja ajakavastamiseks tihedat koostööd ühtse šahtist-sadamasse-lahendusega. See tööriist võtab arvesse kaevandatud mineraale, töötlemist, tarneahelavõimalusi ning kulusid, et pakkuda optimaalset plaani, mis tagab maksimaalse kasumi.

  Vaadake tegevuste optimeerimise tarkvara

  Kujundage tulevikku tarkvaraga, mis optimeerib tegevusi.

  Vaadake jälgimis- ja juhtimistarkvara

  Ehitage tuleviku käitussüsteem meie teabehalduse, HMI, järelevalve- ja juhtimislahenduste abil.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Kõige olulisem aspekt automatiseeritud kaevandussüsteemide puhul on ehk võimalus tsentraliseerida tegevuse kõigi protsesside jälgimine ühte füüsilisse asukohta. Kaugtoimingukeskuse abil saate tsentraliseerida paljud jälgimis- ja juhtimisfunktsioonid paljude kaugtoimingutena ühte füüsilisse asukohta. Schneider Electric pakub laias valikus lahendusi, mis vastavad kaugtoimingukeskuse rajamisel teie vajadustele ja nõutele. Lahendused sisaldavad järgmist.

  • IT-taristu

  • Koostööplatvomid

  • Andmete kogumise tehnoloogiad

  • Andmete koondamine ja analüüs

  Vaadake jälgimis- ja juhtimistarkvara

  Ehitage tuleviku käitussüsteem meie teabehalduse, HMI, järelevalve- ja juhtimislahenduste abil.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Kogu kaevandustööstuse ettevõtted investeerivad järjest enam digitehnoloogiasse. Asjade internet muudab tegevuste koordineerimist murranguliselt. Schneider Electric pakub lihtsaid, autonoomseid ja täisintegreeritavaid IT-taristulahendusi, mis sisaldavad järgmist.

  • Täisteenindusega andmekeskuste lahendused: riiulist reapaigutuseni, ühele ruumile ja tervele hoonele

  • Kasutusvalmis andmekeskused ja puhvertoiteallikad, mis taluvad keerulisi keskkonnatingimusi

  Vaadake andmekeskuste ja võrkude lahendusi

  Konfigureeritavad seadmekapipõhised lahendused ühendavad toite, jahutuse, halduse ja turvalisuse, et toetada IT-lahenduste juurutamist servandmetöötluse keskkondades.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Kaevandamine on intensiivne tegevus, kus hajali asuvatel aladel toimub tihe masinate ia inimeste liiklus. Kaevuritel peab olema kogu kaevandusest täielik ülevaade, et tagada ohutu, turvaline ja tõhus töö. Schneider Electric pakub rajatiste haldamiseks integreeritavaid lahendusi: ligipääs, järelevalve ja hooneautomaatika, sh kaevandustööde kvaliteetne videovalve.

  • Lahendused eri valgustingimuste, kasutusotstarbe või keskkonna jaoks

  • Videohaldus ja -analüüs

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • Kaevandusvaldkond vajab ohutuid, väga kättesaadavaid ja energiatõhusaid elektrijaotuslahendusi nii madal- kui ka keskpingega töötavate elektripaigaldiste jaoks. Schneider Electric pakub kaevandustööstusele täislahendusi, mis katavad kõik energiajaotuse vajadused, alates madal- ja keskpingeseadmetest ja lõpetades trafode ja elektrivõrgu automaatikaga. Integreeritavad IoT-toega energiahaldusarhitektuurid pakuvad ühenduvust, võrguturvet, toimingute reaalajas jälgimist ja nutikaid analüüsivõimalusi meelerahu tagamiseks ning olulist majanduslikku eelist.

  Hankige meie kataloog

  Premset: Kompaktne ja modulaarne varjestatud tahke isolatsioonisüsteemi ning vaakumlülitiga lülitusseade.

  Laadige alla brošüür

  SM6 – õhkisolatsiooniga lülitusseade.

  Vaadake keskpinge lülitusseadmeid ja võrguautomaatikat

  Me pakume kõiki elektrijaotuse lahendusi energiahalduse jaoks alates keskpinge lülitusseadmetest ja trafodest kuni energiaautomaatikani.

  Vaadake madalpingeseadmeid ja -süsteeme

  Tutvuge meie ohutute ja töökindlate madalpinge elektrijaotusseadmetega nagu kaitselülitid, lülitid ja kilbid.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Tõhustage oma projekte meie modulaarse kasutusvalmis elektrihoonega (e-hoone) – integreeritav ja nutikas lahendus, mis optimeerib projekti teostust, vähendab kapitali- ja tegevuskulusid ning vähendab ka projektiriske.

  Avastage uus turusuundumus

  Kasutage oma energiat maksimaalselt ära meie kasutusvalmis elektrilise majaga – tehases integreeritud, katsetatud ja kinnitatud kompaktne elektrijaotuslahendus.

  Vaadake keskpinge lülitusseadmeid ja võrguautomaatikat

  Me pakume kõiki elektrijaotuse lahendusi energiahalduse jaoks alates keskpinge lülitusseadmetest ja trafodest kuni energiaautomaatikani.

  Vaadake madalpingeseadmeid ja -süsteeme

  Tutvuge meie ohutute ja töökindlate madalpinge elektrijaotusseadmetega nagu kaitselülitid, lülitid ja kilbid.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Esmased ja teisesed kaevandustööd on suuresti elektrimootoritega seotud. Meie nutikad mootorite juhtkeskused pakuvad uusimaid mootorihaldusfunktsioone, sh kaitse-, mõõte- ja jälgimisfunktsioone. Neid on kõigile peamistele tööstusvõrkudele avatud paindlike arhitektuuride abil lihtne olemasoleva tehase taristu ja protsessisüsteemidega integreerida. Meie nutika mootorihalduse ja -juhtimissüsteemi keskmeks on innovaatilised mootorireleed ja sagedusmuundurid, mis lisavad nutikaid funktsioone energiaseireks, teabehalduseks, protsessi optimeerimiseks ja ennetavaks seisukorrapõhiseks hoolduseks.

  Suurte pumbarakenduste juhend

  Madalpinge või keskpinge raske valiku lahendamine mootorijuhtimise kulude optimeerimisel.

  Suure võimsusega Motor Management Panorama

  Lahendused üle 100 kW elektrimootori rakendustele.

  Hankige meie brošüür

  Blokseti jaotuskilp IPMCC nutikatele toite- ja mootorijuhtimise keskustele.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Leidke meie ainulaadse, integreeritava lahenduse abil intensiivselt energiat tarbivate süsteemide energiasäästuvõimalusi. Lahendus kombineerib energia-, protsessi- ja tootmisandmeid, et saaksite süsteeme püsivaks säästmiseks pidevalt jälgida.

  Laadige alla meie brošüür

  Energiatõhususe lahendused terase- ja metallitööstusele.

  Avastage Resource Advisor

  Üks ettevõttetasemel platvorm teie energia ja jätkusuutlikkuse maastiku haldamiseks.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 • Konkurentsivõime tagamiseks peab taastuv- ja hübriidenergiaallikate kasutamine olema ettevõtte strateegia osa. Solaar- ja mikrovõrgutehnoloogiate alaste ekspertidena pakume efektiivsed taastuvenergia põhiseid lahendusi.

  • Energiatõhusus, energiahaldus, taastuvenergia ja uued energiatehnoloogiad

  • Hübriidenergia tootmise fotogalvaanilised süsteemid

  • Hübriidsüsteemiarhitektuurid kõige ökonoomsemate eri energiaallikate kasutamiseks

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leia otsitavat? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Leidke tooteid ja lahendusi

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Vestle klienditeenindusega

Kas teil on küsimusi või vajate abi? Oleme valmis teid aitama!