Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
  • Default Alternative Text

    Käyttöehdot

Schneider Electricin sivuston käyttöehdot

Muodostamalla yhteyden tälle verkkosivustolle tai käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että sinua sitovat jäljempänä määritellyt käyttöehdot ja tämän sivuston tietyillä sivuilla mainitut erityiset ehdot, sellaisina kuin ne ovat kulloinkin ajan tasalle saatettuina. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulisi poistua tältä sivustolta välittömästi.

Jollei toisin ole määritelty, tämän verkkosivuston, sen sisällön ja sen verkkotunnuksen sekä URL-osoitteet http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com omistaa yksinoikeudella

Schneider Electric SE

Pääkonttori: 
35, rue Joseph Monier 
92500 Rueil Malmaison Cedex – Ranska 
Oikeusmuoto: eurooppayhtiö (osakeyhtiö), jolla on hallintoneuvosto 

Toimituspäällikkö

Chris Leong
Markkinointijohtaja
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – Ranska

Isäntä

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – Ranska
Puhelinnumero: +33 (0) 1 41 29 70 00
Faksi: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Tämän verkkosivuston tarkoitus:

Tämä verkkosivusto ja sisällöt, mukaan lukien kaikki tiedot, tekstit, grafiikat, kuvat, hyperlinkit ja muut materiaalit, on tarkoitettu tarjoamaan yleisiä tietoja Schneider Electricistä.

2. Tavaramerkki- ja tekijänoikeustiedot

Schneider Electric -merkki ja kaikki tällä verkkosivustolla mainitut Schneider Electric SAS:n rekisteröidyt tavaramerkit ovat Schneider Electric SE:n ja sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta. Niitä ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen ilman omistajan kirjallisesti antamaa lupaa. Tämä verkkosivusto ja sen sisältö on suojattu Ranskan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa laissa (Code de la propriété intellectuelle français, jäljempänä ”laki”) tarkoitetulla tavalla tekstit, piirrokset ja mallit kattavien tekijänoikeuslakien ja myös tavaramerkkilain nojalla. Sitoudut olemaan kopioimatta tätä verkkosivustoa tai mitään sen sisältöä missään muodossa muuhun kuin laissa määriteltyyn henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön ilman Schneider Electricin kirjallista lupaa. Sitoudut myös olemaan luomatta tähän verkkosivustoon tai sen sisältöön viittaavia hypertekstilinkkejä. Schneider Electric ei myönnä tämän verkkosivuston tai sen sisällön henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön mitään oikeuksia tai lisenssiä muutoin kuin ei-yksinomaisen oikeuden käyttää asiakirjaa sellaisena kuin se on käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki muut oikeudet pidätetään.

Schneider Electric ei esitä mitään vaateita tai väitteitä kolmansien osapuolten tavaramerkeistä, jotka ovat niiden omistajien omaisuutta.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä sivustovastaavaan osoitteessa
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Linkit muille verkkosivustoille

Tämä verkkosivusto voi sisältää muille verkkosivustoille johtavia linkkejä, jotka tarjotaan ainoastaan käytännöllisyyssyistä, eivätkä ne tarkoita, että Schneider Electric suosittelisi minkään tällaisten muiden verkkosivustojen sisältöä. Schneider Electric ei ole vastuussa minkään muiden verkkosivustojen sisällöstä eikä esitä mitään muita verkkosivustoja tai tällaisten muiden verkkosivustojen sisältöjä tai materiaaleja koskevia suosituksia tai väitteitä.

4. Tietojen ajan tasalle saattaminen 

Schneider Electric ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin ponnisteluihin sen varmistamiseksi, että tämä verkkosivusto on aina käytettävissä. Voi kuitenkin olla, että et voi käyttää sivustoa tai että sivuston käyttö on ongelmallista teknisten vaikeuksien vuoksi tai ylläpito- tai päivitystöiden aikana. Vaikka Schneider Electric noudattaa kohtuullista huolellisuutta sen varmistamiseksi, että sivustolla olevat tiedot pidetään ajan tasalla, Schneider Electric ei kuitenkaan esitä mitään tietojen paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä koskevia väitteitä tai myönnä mitään siihen liittyviä suoria tai epäsuoria takuita.

Tämän verkkosivuston ja hypertekstilinkkien välityksellä käytettävissä olevien verkkosivustojen sisältöä voidaan korjata, muuttaa tai päivittää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Schneider Electric ei takaa sitä eikä esitä mitään väitteitä tai myönnä takeita siitä, että tämä verkkosivusto tai sen käyttäminen on turvallista tai että tämä verkkosivusto ei sisällä viruksia tai virheitä, jotka voivat aiheuttaa tietojen vahingoittumisen tai häviämisen. Olet vastuussa tietojesi suojaamisesta viruksilta.

Schneider Electric ei ole vastuussa minkäänlaisista suorista, erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta tämän verkkosivuston käytöstäsi tai tällaisen käytön estymisestä, riippumatta siitä, miten nämä vahingot ovat aiheutuneet.

5. Taloudelliset ja osakkeiden hintoja koskevat tiedot

Tällä verkkosivustolla tarjottavia tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä voida tulkita tarjoukseksi, kehotukseksi tai suostutteluksi investoida Schneider Electric SE:n osakkeisiin tai mihinkään muihin Schneider Electric -yrityksen liikkeelle laskemiin rahoitusvälineisiin tai käydä niillä muunlaista kauppaa, eikä näitä tietoja ole tarkoitettu eikä niitä voida tulkita neuvoksi tai suositukseksi mihinkään sijoituspäätökseen liittyen.

Tämän verkkosivuston Rahoitus-sivulla julkaistavien osakekurssien toimittamisesta vastaa ulkopuolinen yritys, eikä Schneider Electric ole missään vastuussa mistään tämän linkin välityksellä tarjottaviin tietoihin liittyvästä viivästyksestä tai virheellisyydestä, mihin Schneider Electric ei voi vaikuttaa. Tällä verkkosivustolla voidaan myös tarjota linkkejä muille ulkoisille verkkosivustoille, jotka eivät ole Schneider Electricin hallinnassa. Schneider Electric ei ole vastuussa minkään tällaisen verkkosivuston sisällöstä.

6. VASTUUNRAJOITUS

SCHNEIDER ELECTRIC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON, TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI MIHIN TAHANSA LINKATTUUN, VIITATTUUN TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON VÄLITYKSELLÄ KÄYTETTYYN VERKKOSIVUSTOON TAI MINKÄ TAHANSA MATERIAALIN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTTÖÖN TAI LATAAMISEEN TAI YHTEYDEN MUODOSTAMISEEN TÄLLAISIIN TIETOIHIN, TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN TAI JOTKA AIHEUTUVAT EDELLÄ MAINITTUJEN ASIOIDEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, SÄÄSTÖJEN MENETYS TAI OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYS, VAIKKA SCHNEIDER ELETRICILLE OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN KAIKKIIN KANTEISIIN RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKITEORIAAN.

7. Luottamukselliset ja yksityiset tiedot

Schneider Electric ei halua vastaanottaa sinulta luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja verkkosivustomme välityksellä. Pyydämme ottamaan huomioon, että mitään Schneider Electricille lähetettyjä tietoja tai materiaaleja EI pidetä luottamuksellisina. Lähettämällä Schneider Electricille tietoja tai materiaaleja myönnät Schneider Electricille rajoittamattoman ja peruuttamattoman luvan käyttää, kopioida, näyttää, esittää, muokata, siirtää ja jakaa näitä materiaaleja ja tietoja, minkä lisäksi hyväksyt myös, että Schneider Electric voi käyttää vapaasti mitä tahansa ajatuksia, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita, joita lähetät meille mitä tahansa tarkoitusta varten.

8. Lainkäyttöalueeseen liittyvät kysymykset

Jollei toisin ole määritelty, tällä verkkosivustolla olevat materiaalit on esitetty ainoastaan Schneider Electricin tuotteiden markkinointia varten. Schneider Electric ei väitä, että tällä sivustolla esitetyt materiaalit tai tuotteet olisivat asianmukaisia tai saatavilla kaikissa sijainneissa.
Näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Ranskan lainsäädännön mukaisesti huolimatta lainsäädännön valintaa koskevasta laista. Jos jokin tämän sopimuksen säännös on jostain syystä laiton, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen säännös katsotaan irrotetuksi näistä ehdoista, eikä se vaikuta muiden jäljelle jäävien säännösten voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä sopimus on koko sopijapuolten välinen sopimus asiasta, eikä tähän sopimukseen voida tehdä muita kuin molempien osapuolten allekirjoittamia kirjallisia muutoksia.


Päivitetty viimeksi: 29. syyskuuta 2014

Chat on käytettävissä