Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 • Default Alternative Text

  Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus

Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus ovat strategiamme ytimessä”Eettisyys kuuluu Schneider Electricin ydinarvoihin. Pyrimme aina toimimaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuisena yrityksenä vastuumme ei rajoitu sääntelyllisten ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan integriteettiä ja ihmisoikeuksien noudattamista.
 
Schneider Electricin toimitusjohtajana, YK:n Global Compact -aloitteen johtokunnan jäsenenä ja YK:n Global Compact France -aloitteen puheenjohtajana haluan vahvistaa, että olen ehdottoman sitoutunut toimimaan erittäin tiukkojen eettisten standardien mukaan.”
JPT-2015-392x351
Jean-Pascal Tricoire,
Schneider Electricin toimitusjohtaja ja puheenjohtaja
 • Yhteinen viitekehys Vastuullisuusperiaatteemme

  Vastuullisuusperiaatteemme ovat olennainen osa sitoumustamme, ja niitä sovelletaan työntekijöihimme.

  Lataa vastuullisuusperiaatteemme esittelevä Our Principles of Responsability ‑julkaisu
  Default Alternative Text
 • Eettisyys- ja vaatimustenmukaisuusohjelmamme

  Eettisyys- ja vaatimustenmukaisuusohjelma on suunniteltu tukemaan työntekijöidemme pyrkimyksiä kunnioittaa ja noudattaa vastuullisuusperiaatteitamme.

  Saat lisätietoja napsauttamalla tätä
  Default Alternative Text

Painopisteenä ihmisoikeudet ja liiketoiminnan integriteetti


Ihmisoikeudet


Vuonna 2011 YK julkaisi yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, jotka määrittelivät tarkasti valtioiden ja yritysten tehtävät ja vastuut näissä asioissa. Yhtenä alan johtavista yrityksistä Schneider Electric aikoo noudattaa ja edistää näitä periaatteita. Kestävä kehitys on yrityksemme strategian ytimessä, ja olemme vakuuttuneita siitä, että energian saatavuus on perusihmisoikeus.


Uusi ihmisoikeuskäytäntömme, jonka on hyväksynyt toimitusjohtajamme Jean-Pascal Tricoire, vahvistaa sitoutumisemme pyrkiä kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia koko arvoketjussamme.Liiketoiminnan integriteetti


Schneider Electric kannustaa työntekijöitään eettiseen liiketoimintaan ottamalla käyttöön korruptiota ja muita epäeettisiä käytäntöjä koskevan nollatoleranssikäytännön. Olemme laatineet ja vahvistaneet viime vuosina useita korruptionvastaisia aloitteita liiketoiminnan integriteetin edistämiseksi ja kehittämiseksi, jotta korruptio saadaan hallintaan ja sitä pystytään ehkäisemään. 


Schneider Electric liittyi Transparency Internationalin jäseneksi vuonna 2014 tavoitteenaan edistää ja vahvistaa liiketoiminnan integriteettiä. TI on johtava kansalaisjärjestö, joka pyrkii torjumaan korruptiota ja edistämään läpinäkyvyyttä, vastuuta ja integriteettiä kaikilla tasoilla ja sektoreilla. Konsernimme osallistuu sen järjestämään yritysten väliseen tiedonvaihtoon.


 • Maailmanlaajuinen häirinnän vastainen käytäntömme

  Me Schneider Electricillä uskomme, että kaikilla työntekijöillä on oikeus saada oikeanmukaista kohtelua työpaikalla, eikä heidän kuulu kohdata alentavaa häirintää tai epäasiallista käytöstä. Maailmanlaajuinen häirinnän vastainen käytäntö määrittelee Schneider Electricin yleisen kannan häirintään ja osoittaa sitoumuksemme häirinnän, kuten seksuaalisen häirinnän, nollatoleranssiin.

  Lue lisää
 • Toimittaja: vastuullinen toiminta toimintaketjussamme

  Schneider Electricin hankintaperiaatteet perustuvat erittäin korkeatasoiseen eettisyyteen, sosiaaliseen tasapuolisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Jokainen toimittaja on sitoutunut ottamaan käyttöön asianmukaisia menettelyjä toimittajien menettelysääntöjen vaatimusten tukemiseksi sekä ylläpitämään ja noudattamaan näitä menettelyjä. Tämä merkitsee tehokkaan hallintajärjestelmän käyttöönottoa, käyttöä ja ylläpitämistä, jotta voidaan varmistaa menettelysääntöjen noudattaminen, vähentää säännöistä poikkeamisen riskiä ja taata jatkuva kehittyminen.

  Lue lisää
  Schneider Electric technicians discuss Industrial Production and Automation

Sisäinen väärinkäytösten paljastamisjärjestelmämme  

alert-esc-380x380

Kuka tahansa työntekijöistämme voi ilmoittaa mahdollisesta vastuullisuusperiaatteiden rikkomuksesta erilaisten kanavien kautta: 
– Ilmoitus esimiehelle
– Yrityksen olemassa olevat sisäiset kanavat (lakimiehet, vaatimustenmukaisuusvastaavat, henkilöstöhallinnon edustajat) 
– Konsernin petostentorjuntakomitean hallinnoima RED Line ‑järjestelmä. Tämä ammattimainen ilmoitusjärjestelmä on käytettävissä internetin tai monikielisen puhelinlinjan kautta. Ammattimainen ilmoitusjärjestelmä R&ED Line 
 
Red Line on ollut käytössä vuodesta 2012 alkaen, ja sitä voivat käyttää eettisiä ongelmia kohdanneet tai havainneet työntekijät. Järjestelmä takaa tietojenvaihdon luottamuksellisuuden ja suojelee väärinkäytösten paljastajan nimettömyyttä (ellei lainsäädäntö toisin määrää). 
 
Paikallisen lainsäädännön mukaisesti järjestelmän tarjoaa riippumaton yritys. Järjestelmä ehdottaa erilaisia ilmoituskategorioita, kyselyn täyttämistä sekä väärinkäytösten paljastajan ja tutkinnasta vastaavan henkilön välistä tiedonvaihtoprotokollaa. Konsernin petostentorjuntakomitea arvioi jokaisen ilmoituksen ja nimeää kahden hengen tiimin johtamaan tutkimusta. Tiimiin kuuluu vaatimustenmukaisuusvastaava ja Schneider Electricin tutkintatoimiston tutkija.
 
Tutkimuksen päätelmien perusteella johto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asianosaisten osapuolten rankaisemiseksi tai syytteistä vapauttamiseksi. Kurinpitolautakunta varmistaa oikeudenmukaiset ja oikeasuhteiset seuraamukset. Lisäksi se varmistaa, ettei ilmoituksesta ole seurannut kostotoimenpiteitä.
Joka vuosi tarkastuskomitealle ja konsernin johtoryhmälle esitetään tilastotietoja (ilmoitusten määrä ja tyypit alueittain) sisältävä yksityiskohtainen raportti, ja ne tarkastavat ja hyväksyvät toteutettavat ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet. 
 
Ellei laissa toisin säädetä, järjestelmän avulla voidaan lähettää ilmoituksia seuraavista aiheista kaikissa maissa, joissa konserni toimii: syrjintä, häirintä, turvallisuus, ympäristön vahingoittaminen, epäreilu kilpailu, korruptio, eturistiriidat, kirjanpidon vääristely, asiakirjojen väärentäminen, sisäpiirikaupat, varkaudet, petokset ja kavallukset. Vuonna 2018 RED Line ‑järjestelmään tehtiin 326 eettistä ilmoitusta. 40 % niistä liittyivät syytöksiin työntekijöiden syrjinnästä, häirinnästä ja epäreilusta kohtelusta. 

Ulkoinen väärinkäytösten paljastamisjärjestelmämme


Vuodesta 2018 lähtien kuka tahansa Schneider Electricin ulkoisten sidosryhmien edustajista on voinut tehdä ilmoituksen mahdollisista ihmisoikeuksien, ympäristösäädösten ja korruption- ja petostentorjuntasäädösten rikkomuksista. 

Järjestelmän tarjoaa sama ulkoinen palveluntarjoaja kuin RED Line ‑järjestelmän, ja konsernin petostentorjuntakomitea, vaatimustenmukaisuusvastaavat ja tutkintatoimisto ovat vastuussa ilmoitusten käsittelystä.

Lue lisää GreenLine-järjestelmästämme

Palaa kestävän kehityksen aloitussivulle

Klikkaa tästä
Ota yhteyttä chatin kautta

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.