Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Vastuullisen toiminnan periaatteet

Me haluamme, että luottamus tekee kaikesta vuorovaikutuksestamme sidosryhmien kanssa ja kaikista suhteistamme asiakkaisiin, osakkeenomistajiin, työntekijöihin ja yhteisöihin, joita palvelemme, merkityksellisiä, osallistavia ja myönteisiä. Menettelysääntömme koskevat kaikkia Schneiderin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä. Jokaisessa osiossa on kerrottu selkeitä ohjeita sekä tiimit, jotka vastaavat eri aihealueista Schneider Electricillä.
Lataa Vastuullisen toiminnan periaatteet

Onko sinulla epäilyksiä tai huolenaiheita?

Trust Line avulla työntekijämme ja ulkoiset sidosryhmät voivat ottaa eettisiä ongelmia esille menettelysääntöjemme mukaisesti.
Kertaluonteinen ilmoitus tutkitaan perusteellisesti ja luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset toimitetaan tämän jälkeen asiasta vastaaville hallintokomiteoille, jotka päättävät tarvittavista toimenpiteistä.
Käytä Trust Line avautuu uudessa ikkunassa

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

Miten voimme luoda kestävän ja osallistavan maailman noudattamalla luottamuksen ja vaatimustenmukaisuuden periaatteitamme?

Schneider Electric on sitoutunut ylläpitämään luottamuksen periaatteitaan tiukkojen sosiaalisten, hallinnollisten ja eettisten standardien avulla. Sen tavoitteena on saavuttaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotavoitteet (ESG) ja hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä sekä edetä kohti kestävämpää ja osallistavampaa maailmaa. Maailman kestävimpänä ja eettisimpänä yrityksenä Schneider Electric tukee kestävää kehitystä ja ekosysteemien voimaannuttamista ottamalla käyttöön yrityksen sosiaalisen vastuun (CSR) periaatteita ja menettelyitä, joilla käsitellään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä ja luodaan arvoa sidosryhmillemme.

Tutustu Luottamuksen peruskirjaamme, jossa esitellään ympäristöä, kestävyyttä ja hallintoa koskevat luottamussitoumuksemme, joilla vihreät ympäristövaikutukset ja osallisuustavoitteet saavutetaan. Eettisyys- ja vaatimustenmukaisuuskäytäntömme varmistavat, että työntekijät vastaavat käyttäytymistä koskeviin odotuksiin ja osaavat toteuttaa kriittisiä tehtäviä. Ihmisoikeuspolitiikassamme määritellään, miten kantamme ihmisoikeussääntöihin koskee päivittäistä toimintaamme. Tutustu käytännesääntöjemme mukaisesti laadittuihin kestävyyttä ja vaatimustenmukaisuutta koskeviin raportteihin, joiden avulla varmistamme, että pidämme lupauksemme. Tutustu sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien luottamukselliseen Trust Line -hälytysjärjestelmäämme, jonka avulla ne voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä tai vaatimustenvastaisuuksista, jotta ne tarkistetaan ja niiden kohdalla tehdään oikeita toimia. Schneider Electricin tavoitteena on tehdä luottamuksen periaatteisiin perustuvia liiketoimia, jonka avulla edistämme ihmisoikeuksia koko arvoketjussamme sekä rakennamme ja vahvistamme osallisuutta sisäisissä ja ulkoisissa liiketoimintaekosysteemeissämme.