Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Miten saadaan Vijeo Citect:ssä hälytykset kuitattua automaattisesti käytön aikana?

Mikäli haluat kuitata Vijeo Citect:ssä hälytykset automaattisesti käytön aikana, tulee laittaa kaikki hälytykset joihin tarvitaan automaattista kuittausta samaan kategoriaan. Tämän jälkeen käytä seuraavaa Cicode script:iä kuitataksesi kaikki hälytykset tässä kategoriassa.

Huom. Voit asettaa tämän toiminnon toimimaan esim. puolen minuutin välein.

Cicode script:
/* Acknowledge all unacknowledged (Type 1) alarms of the specified alarm category. */

FUNCTION AutoAccept(INT Category)
INT Current;
INT Next;
Current=AlarmFirstCatRec(Category,1);
WHILE Current<>-1 DO
Next=AlarmNextCatRec(Current,Category,1);
AlarmAckRec(Current);
Current=Next;
END
END
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?