Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Kuinka yhdistää merkkijonomuuttujia Vijeo-Designer sovelluksissa?

Yleensä laskutoimitukset kuten +,-,*,= jne. ovat soveltuvia luetteloissa kuten INT, DINT, REAL jne. jotka tukevat aritmeettisia arvoja.

Komentosarjamenetelmää pitää käyttää merkkijonomuuttujien laskemiseen. Katso kappale 18.3.9.2 ”String Methods” joka löytyy Vijeo-Designerin Online Help Menusta. Tämä kappale tarjoaa tietoja merkkijonomuuttujien eri tyyppisten tehtävien täytäntöönpanosta.

Mallikomentosarja merkkijonomuuttujien yhdistämiseen.
 

String text3;     // text3 on paikallinen script muuttuja//

text3 = STRING01.getStringValue();     // STRING01 on ulkoinen VJD muuttuja//

STRING02.write(text3);      // STRING02 on ulkoinen VJD muuttuja//

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?