Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mitä eroa on Vijeo Citect Unity Speedlink Dynamic:lla ja Unity Speedlink Static:lla?

Vijeo Citect Unity Speedlink Dynamic on työkalu jota käytetään yhdistämään Unity Pro*.stu tiedosto ja projekti tiedosto. Se tekee dynaamisen linkin Vijeo Citect:in ja Unity project:n välille, jolloin Vijeo Citect:ssä esiintyvät muuttujien päivitykset päivittyvät automaattisesti linkin kautta myös Unity project tiedostoon.
Unity Speedlink Static työkalua käytetään yhdistämää unity*xsy tiedostoja. Se muodostaa staattisen linkin Vijeo Citectin ja Unity Projectin välille, jolloin päivitetyt muuttujat täytyy päivittää manuaalisesti.

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?