Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Miten tulee menetellä asetusten kanssa, jotta saataisiin yhteys Altivar 21 taajuusmuuttajaan ModBus RTU:n tai ModBus Networkin kautta?

Menettely yhteyden luomiseksi Altivar 21 taajuusmuuttajaan ModBus RTU:n tai ModBus Networkin kautta tulee tehdä seuraavasti:

        1.      Syötä Altivar 21 taajuusmuuttjan rekisteröinti osoite PLC:hen (ModBus Master). Tämä sallii PLC:n lukea/kirjoittaa kaikki ohjaukseen tarvittavat parametrit. Ohessa liitteenä olevasta ohjekirjasta löydät lisää tarkempaa tietoa rekisteröinti osoitteista.

        2.      Ohjataksesi taajuusmuuttajaa ModBus:illa, tulee määrittää komentokanava (CMOD = 2) ja suosituskanava (FMOD = 4)

        3.      Määrittääksesi ModBus parametrit (baud rate, address jne.) tulee sinun mennä menuun F8**. Tämä vaihe on kuvattu ohjekirjassa. Ohjaussana osoite on Hex FA00h ja taajuusviite osoite (FMOD = 4)

Katso ohessa liitteenä oleva Altivar 21 ModBus ohjekirja, tutustuaksesi lisää Altivar 21:n ohjaukseen, osoitteisiin ja taajuus suosituksiin myös ulostuloliittimen RJ 45 ModBus portissa.

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?