Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Miten maasulkusuojaus toimii Micrologic 6.0:ssa silloin kun nolla CT ei ole kytkettynä?

Kun nolla CT ei ole kytkettynä, maasulkusuojaus toimii silti Micrologic 6.0 suojareleessä, sillä sen toimintaperiaate on vektorinen summa
laskettuna kolmesta vaiheesta.

Maavian sattuessa sisäinen virtamuuntaja joka tekee vektorisen summan, havaitsee maavirran ja antaa katkaisukäskyn Ig (maasulkuvirran) ja
tg (katkaisuaika maavialle) asetusten mukaan.
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?