Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Voiko yhdellä irtikytkentälaitteella kytkeä useamman FX-CLC ilmaisinsilmukan / osoitteellisen ilmaisimen rti

Irtikytkentälaite tai joku muu potentiaalivapaalla kosketintiedolla varustettu ohjauslaite liitetään, joko FX 3NET keskuksen valvontatuloihin tai osoitteellisen silmukan valvontayksikköön ja konfiguroidaan se Päivätilatuloksi.
Osoitteellisille ilmaisimille tai CLC kortin silmukalle määritellään Päivätila käyttöön ja määritys Päivätila irtikytkee.
Osoitteelliselle ilmaisimelle voidaan lisäksi määrittää, että vain tulotoiminto irtikytketty päivätilassa. Eli ilmaisimeen mahdollisesti liitetty hälytin toimii päivätilasta huolimatta.
 
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?