Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Kuinka Esmi Access kulunvalvontajärjestelmän väyläliikennettä voi kerätä lokitiedostoon?

Esmi Access (Esmikko 4) palvelimen ja väyläohjaimen liikennettä voi kerätä vian selvitystä varten talteen erilliseen diagnostiikka-tiedostoon. Diagnostiikka-ominaisuuden asetukset löytyvät Esmikko-tietokannasta "Parameter"-taulusta. Diagnostiikaan vaikuttavat seuraavat taulun sarakkeet:

Section Value Data Description
Diagnostics CommPeriod Start yyyy-mm-ddThh:mm End yyyy-mm-ddThh:mm Viestiliikenteen tallennusjakso
Diagnostics CommChannels  ALL Tallenna viestiliikenne näistä kanavista
Diagnostics CommFilter 0 0=Tallenna vain oikeat viestit, 1=Tallenna myös pollausviestit
Diagnostics DebugFilter 1 Debug-osan valinnat 1:esmicom, 2:firecom, 4:emsserv, 8: smsserv
Diagnostics StoreFolder C:\Users\Public\Diagnostics Kansio, johon diagnostiikkalokit tallennetaan


Kunkin erillisen parametrin, jotka lueteltu "Value" sarakkeessa, asetukseen vaikutetaan "Data"-sarakkeen kenttää muuttamalla. "Description"-kenttä sisältää kuvaksen parametrin vaikutuksesta. Käytännössä arvon muuttaminen tapahtuu Microsoft SQL Management Studio-ohjelmalla ottamalla suora yhteys tietokantaan ja suorittamalla SQL-komentokyselyjä.

Huomaa! Ennen muutoksia tietokantaan kannattaa varmuuskopioida tietokanta, koska virheelliset komennot voivat rikkoa Esmikko-tietokannan korjauskelvottomaksi!

Yleinen komentoformaatti näiden parametrien muuttamiseksi on, missä muutettava arvo heittomerkkien välissä (heittomerkit oltava myös itse komennossa):

UPDATE Parameter SET Data='haluttu arvo' WHERE Section LIKE 'Diagnostics' and Value LIKE 'haluttu parametri'

Esimerkiksi väyläohjaimien ja Esmikko-palvelimien liikenteen kaappaamiseksi, pitää asettaa haluttu ajanjakso, jolloin liikennettä tallennetaan. Seuraavassa esimerkissä halutaan tallentaa liikennettä 6.11.2018 ja 13.11.2018 välisenä aikana:

UPDATE Parameter SET Data='Start 2018-11-06T00:00 End 2018-11-13T00:00' WHERE Section LIKE 'Diagnostics' and Value LIKE 'CommPeriod'

Kun tietokantaan on onnistuneesti ajettu edellinen komento, Esmikko-palvelu (Esmikko4ServerN0) pitää käynnistää uudelleen joko Windowsin palvelujenhallinnasta tai käyttämällä "Esmikko Service Manager"-ohjelmaa. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen lokitiedostojen pitäisi löytyä oletuksena "C:\Users\Public\Diagnostics"-kansion alta löytyvistä kansioista, esimerkin tapauksessa: "C:\Users\Public\Diagnostics\Esmikko4ServerN0\2018-11-06T00-00 - 2018-11-13T00-00\" 

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?