Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Turvallisuuspalvelut

On jatkuva haaste suojella ihmisiä, omaisuutta ja planeettaa samalla, kun tuotanto- ja rahoituspaineet pidetään tasapainossa. Testattu turvallisuusasiantuntemuksemme auttaa minimoimaan prosessien vaarat, tuotannon menetykset ja lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvat kustannukset.
Entistä turvallisempi ja luotettavampi toiminta auttaa vähentämään seisokkeja ja välttämään maineen vahingoittumisen vaaran.

Ratkaisumme

Riskien arviointi- ja hallintapalveluissa määritetään siedettävä riski ja selvitetään vaaralliset tilanteet sekä niihin liittyvät riskit. Toiminnan turvallisuuden suunnittelupalvelut määrittävät ihmisille, osastoille tai muille yksiköille tarvittavat toiminnot ja päivitykset koko elinkaaren ajan. Turvajärjestelmien konfiguraation hallintapalvelut varmistavat laitteiden jäljitettävyyden koko elinkaaren ajan, esimerkiksi ylläpitämällä järjestelmään tallennettuja tietoja kustakin laitteesta.
Toiminnan turvallisuuden arviointipalvelut määrittelevät ja toteuttavat toiminnan turvallisuuden arviointimenettelyt, joiden avulla voidaan mitata selkeästi toiminnan turvallisuuden ja järjestelmän yhtenäisyyden tasot. Toiminnan turvallisuuden auditointipalvelut tarkistavat, ovatko prosessiturvallisuuden hallintajärjestelmät käytössä ja toimivatko ne tehokkaasti. Käyttöönotto- ja valvontapalvelut tarjoavat toiminnan turvallisuuden työprosessit turvajärjestelmien kautta.

Edut

Standardien noudattaminen: TÜV Rheinland voi sertifioida maailmanlaajuisen toiminnan turvallisuuden hallintarakenteen IEC 61511 -standardin mukaisesti.    Yhtenäinen laatu: Käyttövalmiit ja tarkistetut mallit, lomakkeet ja tarkistusluettelot takaavat projektin yhtenäisyyden ja nopean toteutuksen ja varmistavat samalla erinomaisen laadun.
Yhtenäinen suorituskyky: Vakiintuneet menettelyt ja työprosessit takaavat kaikkien toimintojen yhtenäisyyden koko elinkaaren ajan. Tiedonhallinta: Jäsennellyt prosessit helpottavat tiedon jakamista työturvallisuustoimia toteuttaville tiimeille.

Ratkaisumme

ISA84/IEC61511-puutteiden arviointipalvelut tunnistavat mahdolliset riskit ja puutteet suojauksessa. Kvantitatiiviset riskinarviointipalvelut tarkistavat tilanteen vakavuuden, seuraukset ja toistuvuuden. Suojaustasojen analyysipalvelut arvioivat prosessiturvallisuuden riskejä ja varmistavat, että käytössä ovat asianmukaiset suojatoimet tai riippumattomat suojaustasot, jotta riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle.    Riippumattoman suojatason (IPL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) valintapalvelut määrittävät ja tarkentavat valitut IPL-tasot ja SIL-kohteen määritykset.
Prosessin vaaran analysointipalvelut tunnistavat vaarat ja riskit. Turvallisuuden eheystason tarkistuspalvelut laskevat kunkin turvavälineillä varustetun toiminnon (SIF) ja ottavat huomioon parametrit, oletukset, rajoitukset ja tietolähteet. Turvallisuusvaatimusten erittelypalvelut määrittävät kunkin turvavälineillä varustetun toiminnon eheyden ja toiminnalliset vaatimukset IEC 61511 -standardin lausekkeen 10 mukaisesti. Toiminnan turvallisuuden hallintapalvelut varmistavat, että jokainen turvavälineillä varustettu toiminto on suunniteltu ja sitä käytetään oikein.

Ratkaisumme

Projektinhallinta: Projektipäällikkömme ovat sertifioituja projektinhallinnan ammattilaisia, joilla on asiantuntemusta kaikenkokoisten ja vaativuudeltaan erilaisten projektien toimittamisessa. Järjestelmän suunnittelu: Suunnittelijat luovat turvajärjestelmän, joka vastaa projektin elinkaaren määritys- ja arviointivaiheessa määritettyjä riskien vähentämisen tasoja. Järjestelmän konfigurointi: Ohjelmistoinsinöörit määrittävät turvajärjestelmäsovellukset laitoksen turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Järjestelmän testaus: Kaikki järjestelmät on suunniteltu kunkin asiakkaan erityistarpeisiin. Valinnainen automatisoitu turvallisuuslogiikan validointi nopeuttaa projektin aikatauluja ja lyhentää tehdastarkastusaikaa jopa 40 % sekä vähentää virheitä, uudelleentyöstämistä ja työntekijöiden väsymistä.
Järjestelmän rakenne: Laitteistoinsinöörit ja hyväksytyt keskustoimittajat toimittavat järjestelmäsi johdotettuna, testattuna ja valmiina käyttöön. Järjestelmän dokumentaatio: Kaikkien järjestelmien toimitukseen sisältyy monipuolinen dokumentaatio, joka kattaa järjestelmäsuunnittelun, laitteiston, ohjelmiston ja toiminnot. Järjestelmän käyttöönotto: Insinöörimme varmistavat, että järjestelmä toimii oikein. Silmukat sekä turvajärjestelmien ja DCS:n välinen yhteys tarkistetaan. Validointi ja testaus: Automatisoidut logiikan validointityökalumme auttavat automatisoimaan perinteisen tehdastarkastusprosessin, vähentämään inhimillisiä virheitä ja säästämään merkittävästi projektin toimitusaikataulussa ja kustannuksissa.

Ratkaisumme

SIF Manager -turvasilmukoiden suorituskyvyn valvonta- ja hallintapalvelut käyttävät automaatiota ja älykästä ohjelmistoa turvajärjestelmien suorituskyvyn valvontaan ja erojen havaitsemiseen todellisen ja odotetun suorituskyvyn välillä sekä mahdollisista turvallisuusongelmista varoittamiseen ennen niiden ilmenemistä. Asiakas ENSIN -asiakastukiohjelma tarjoaa käyttöösi laadukkaita palveluita ja asiantuntemusta, kuten teknisen tuen, osien hallinnan, paikan päällä annettavan tuen, järjestelmän ylläpidon ja elinkaaren hallinnan. Säännöllinen testaus varmistaa turvajärjestelmän suorituskyvyn ja toiminnan. Asiantuntijoillamme on tiedot ja välineet säännöllisten testien sujuvoittamiseen – vähemmän aikaa, vaivaa ja kustannuksia.
Toiminnan turvallisuutta koskevat koulutuspalvelut kattavat turvajärjestelmien käytön, ylläpidon ja muuttamisen sekä antavat tarkan käsityksen turvallisuuden elinkaaresta, kansainvälisistä standardeista, laitteisto- ja ohjelmistotekniikasta sekä sovellustiedoista. Asiantunteva, maailmanlaajuinen toimitus. Kaikissa tiimeissä on TÜV-sertifioituja turvallisuusinsinöörejä ja/tai akkreditoituja turvallisuusasiantuntijoita. Kaikki prosessit ja toimenpiteet ovat TÜV-sertifioituja IEC 61511 -standardin mukaisesti. Maailmanlaajuinen infrastruktuuri varmistaa huippuosaajien saatavuuden aina tarvittaessa.

Edut

• Varmuus siitä, että turvajärjestelmäsi ovat kaikissa toiminnoissa yhtä luotettavia kuin niiden asennuspäivänä • Käyttöönoton jälkeen annettujen standardien ja säädösten noudattaminen • Ennakoitava varaosien hallinta
• Henkilökunnan turvallisuusosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen • Turvallisuushäiriön seurausten välttäminen, mukaan lukien ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat vahingot, seisokit ja sakot
worker with tablet

Esite

Suojaa arvokkaimmat resurssisi vaaratekijöiden ja riskien elinkaaren tehokkaan hallinnan avulla riskialttiilla teollisuudenaloilla.

two young engineers smiling while discussing in the control room

IEC 61511 -standardin parhaiden käytäntöjen noudattaminen

Tässä julkaisussa tarkastellaan tiettyjä vaatimuksia ja osoitetaan, miksi hyväksymistestaus ja turvallisuuden eheystason tarkistus eivät ehkä enää riitä.

Kurssimme

Välitä asiantuntemuksemme tiimiesi käyttöön ilmoittamalla tiimit kursseille, joita johtaa joukko sisäisiä turvallisuusasiantuntijoita. Asiantuntijoilla on IEC:n, NFPA:n, API:n, CSA:n ja muiden asianmukaisten standardien ja säädösten mukainen pätevyys ja seuraavat prosessiturvallisuuden hyväksynnät: • TÜV:n toiminnan turvallisuuden sertifiointi insinööreille
• TÜV:n toiminnan turvallisuuden sertifiointi teknikoille • Toiminnan turvallisuutta koskeva koulutus esimiehille • Toiminnan turvallisuutta koskeva koulutus käyttäjille • Toiminnan turvallisuutta koskeva koulutus ylläpitotiimille • Polttimien hallintajärjestelmiä koskevan toiminnan turvallisuus • Turbolaitteistojen suojajärjestelmien turvallista toimintaa koskeva koulutus

Teollisuusautomaation koulutuspalvelut

Meillä on tarjolla yli 200 kurssia, jotka koskevat erilaisia ohjaus- ja turvallisuustuotteita ja niihin liittyviä aiheita ja joiden avulla voit maksimoida henkilöstösi asiantuntemuksen.
Business people working on computers, facility management software, internet of things.

Ota yhteyttä tukeen

Asiakaspalvelukeskuksestamme saat lisätietoja yrityksellesi sopivista palveluista.
Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!