Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 • Computer technician in server room, data center operations

  StruxureWare Data Center Operation

 • Lue

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Schneider Electric nimettiin Gartnerin Magic Quadrant -raportissa DCIM-ratkaisujen johtavaksi toimittajaksi vuonna 2014

   Schneider Electric on ylpeä kärkisijoituksestaan Magic Quadrant -raportissa, jonka julkaisija Gartner on maailman johtava IT-alan tutkimus- ja neuvontayhtiö. Magic Quadrant -arviointiprosessi asettaa tietyt ehdot täyttävät teknologiamarkkinoiden toimittajat paremmuusjärjestykseen kuukausia kestävän tiukan prosessin tuloksena. Voit lukea Gartnerin raportin kokonaisuudessaan täältä.

   Lue lisää raportista
  • Read more about Schneider Electric solutions

   StruxureWare Data Center Operation – Tekniset tiedot

   Yksityiskohtainen tuote-esite sisältää kuvauksen StruxureWare Data Center Operation -ratkaisusta kaikkine moduuleineen.

   Lue lisää tuote-esitteestä
  • Read more about Schneider Electric solutions

   StruxureWare Data Center Operation for Colocation – Tekniset tiedot

   Yksityiskohtainen tuote-esite sisältää kuvauksen StruxureWare Data Center Operation for Colocation -ratkaisusta kaikkine moduuleineen.

   Lue lisää esitteestä
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 118: Virtualization and Cloud Computing: Optimized Power, Cooling, and Management Maximizes Benefits

   Tietotekniikan virtualisointiin perustuvilla pilvipalveluilla voi olla suuri vaikutus datakeskuksen rakenteeseen. Laitteiden suurempi virrantarve kuormittaa järjestelmän jäähdytyskapasiteettia. Palvelinten yhdistämisestä aiheutuva energian kokonaiskulutuksen väheneminen voikin käytännössä huonontaa datakeskuksen virrankäytön tehokuutta. Ajan ja paikan mukaan vaihtelevat dynaamiset kuormitukset voivat lisätä käyttökatkosten riskiä, jos kehikkotason virransyötön ja jäähdytyksen toimintakykyä ei ymmärretä eikä oteta huomioon. Pitkälle virtualisoidun ympäristön luontainen vikasietoisuus voi myös herättää kysymyksiä fyysisessä infrastruktuurissa tarvittavan redundanssin määrästä. Raportissa käsitellään näitä virtualisoinnin vaikutuksia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja ja käsittelytapoja.

   Lue lisää täältä
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 173: Power and Cooling Guidelines for Deploying IT in Colocation Data Centers

   Jotkut datakeskuksen ulkoistamista harkitsevat vuokralaiset pitävät energian ja jäähdytyksen parhaita käytäntöjä vaivalloisina. Ylikuumenemisen ja inhimillisten virheiden aiheuttamia katkoksia ja hukkaan menevää kapasiteettia voidaan kuitenkin vähentää ja vuokratilan käyttöaikaa pidentää tehokkailla käytännöillä. Näin voidaan välttää ylisuurista tiloista aiheutuvat kustannukset. Tässä julkaisussa on selostettu joitakin virta-, jäähdytys- ja tilakapasiteetin tuhlauksen syitä ulkoistetuissa datakeskuksissa sekä sitä, miten kehikon sähkönjakelu-, ilmakäytävä- ja muut käytännöt parantavat käytettävyyttä ja tehokkuutta. Mukana on myös esimerkkejä näihin seikkoihin liittyvistä suositeltavista käytännöistä.

   Lue lisää tästä
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 170: Avoiding Common Pitfalls of Evaluating and Implementing DCIM Solutions

   Monet datakeskuksen infrastruktuurin hallintaohjelmistoihin (DCIM) investoivat yritykset hyötyvät niistä merkittävästi, toiset taas eivät. Tutkimuksissa on paljastunut useita sudenkuoppia, joita yrityksen kannattaa välttää DCIM-ratkaisujen arvioinnissa ja käyttöönotossa. Sopimattoman ratkaisun valinta, riittämättömien prosessien käyttö ja sitoutumisen, omistajuuden tai tiedon puute voivat johtaa siihen, ettei valitulla ratkaisulla pystytä luomaan sitä arvoa, jota alun perin odotettiin. Tässä julkaisussa on kuvaus yleisistä sudenkuopista ja käytännön vinkkejä niiden välttämiseksi.

   Lue lisää DCIM-ratkaisuista (PDF 168 kB)
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 107: How Data Center Infrastructure Management Software Improves Planning and Cuts Operational Costs

   Yritysjohto haastaa IT-henkilökuntaa muuntamaan datakeskukset kustannuspaikoista liikearvon tuottajiksi. Datakeskukset voivat vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen merkittävästi auttamalla yritystä vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin nopeammin. Tässä julkaisussa kerrotaan esimerkkien avulla, miten datakeskusten infrastruktuurin hallintaohjelmistojen avulla voi yksinkertaistaa prosesseja, leikata kustannuksia ja nopeuttaa tiedon jakamista.

   Lue lisää julkaisusta (PDF 1338 kB)
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 161: Allocating Data Center Energy Costs and Carbon to IT Users

   Kun energiakustannuksia ja hiilijalanjälkeä mitataan ja kohdennetaan IT-käyttäjille, tarvitaanko siihen monimutkaisia ohjelmistoja ja välineitä vai onnistuuko se myös yksinkertaisilla, halvemmilla menetelmillä? Miten tarkasti tiedot on mitattava ja kohdennettava? Tässä julkaisussa on yleiskuvaus energiakustannusten ja hiilijalanjäljen kohdennusstrategioista ja niiden tarkkuudesta. Julkaisussa osoitetaan, että kustannusten ja hiilijalanjäljen kohdennus on aluksi helppoa ja edullista kaiken kokoisissa ja ikäisissä datakeskuksissa, mutta hinta ja monimutkaisuus lisääntyvät ja investoinnin tuotto laskee tarkkuusvaatimusten kiristyessä.

   Lue lisää asiasta
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 171: Considerations for Owning versus Outsourcing Data Center Physical Infrastructure

   Monet yritykset pohtivat, kannattaako niiden remontoida nykyinen datakeskus, rakentaa uusi vai ulkoistaa datakeskus vuokratiloihin. Päätöstä tehtäessä joudutaan ottamaan huomioon sekä määrällisiä että laadullisia eroja. Jos investointia tarkastellaan kokonaiskustannuksina 10 vuoden aikavälillä, voi tuntua kannattavammalta remontoida tai rakentaa uusi ulkoistamisen sijaan. Tässä julkaisussa kuitenkin osoitetaan, että taloudellisia seikkoja enemmän asiaan voivat vaikuttaa liiketoiminnan herkkyys kassavirralle, ajankohta, jona investointi alkaa tuottaa, käyttöönottoon varattu aika, datakeskuksen odotettu käyttöikä, lakisääteiset vaatimukset ja muut strategiset tekijät. Tässä julkaisussa kerrotaan, miten näitä avaintekijöitä voidaan arvioida järkevän päätöksenteon tueksi.

   Lue lisää ratkaisuista (PDF 498 kB)
 • Lisätietoja

  DCIM-blogi


  Haluatko lisätietoja datakeskusten hallinnasta ja markkinoiden trendeistä? Lue näkemyksiämme DCIM-ratkaisuista. Lisätietoja DCIM:stä

  StruxureWare for Data Centers -tukiyhteisö


  Tarvitsetko apua jonkin ohjelmistoratkaisun kanssa tai lisätietoja sen käyttämisestä? Online-tuestamme ja yhteisösivustoltamme saat nopeasti ohjelmistoihin liittyviä vastauksia ja apua. Lisätietoja
 • Katso

  • Datakeskuksen infrastruktuurin hallinta, datakeskuspäällikkö ja ohjelmistoilla määriteltävä datakeskus

   Datakeskuksen infrastruktuurin hallinnan ja ohjelmistoilla määriteltävien datakeskusten yleistyminen voi tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa IT-laitteita hallitsee datakeskuspäällikkö IT-alan painopisteen siirtyessä abstraktoituun tai virtualisoituun IT-resurssien tarjontaan.
  • Kymmenen tosielämän tilannetta, joissa DCIM-ohjelmistosta on hyötyä

   Katso tämä video, jossa kerrotaan infrastruktuurin hallinnan merkityksestä datakeskuksessa. Videosta löytävät kiinnostavia tietoja niin ne, jotka eivät ole vielä perehtyneet DCIM:n hyötyihin, kuin ratkaisun käyttöönottoa jo harkitsevat.

  • Datakeskuksen täydelliset tiedot näkyviin StruxureWare for Data Centers -ratkaisulla

   Pienennä energiankulutusta, paranna tehokkuutta ja täytä raportointivaatimukset Schneider Electricin StruxureWare for Data Centers -ohjelmistopaketin avulla.
  • StruxureWare for Data Centers -ohjelmisto auttaa haasteissa

   Datakeskuksen ylläpitäjä: haluatko tehostaa liiketoimintaa ja säästää samalla yrityksen resursseja? Se onnistuu Schneider Electricin StruxureWare for Data Centers -ohjelmistopaketin avulla.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.