Tuotemerkkimme

Valitse sijaintisi

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Ratkaisut

ICSS-ratkaisu integroi prosessinohjauksen ja turvallisuusjärjestelmän aina itsenäisesti, toisin kuin perinteiset erilliset ohjaus- ja turvajärjestelmät. ICSS hallinnoi ja säätelee tuotantoprosessia hajautetun valvontajärjestelmän (DCS) ja turvajärjestelmän (Safety Instrumentation System, SIS) avulla käyttäen hyväksi todettuja Foxboro- ja Triconex-järjestelmiä sekä palon- ja kaasunilmaisinjärjestelmää (FGS) ja luotettavaa paineistusjärjestelmää (HIPPS), joita käytetään yleisesti jalostamoiden ja petrokemian laitosten monimutkaisissa prosesseissa.
Prosesseja valvotaan visuaalisten hälytyslokien ja historia-arkistojen avulla. Käyttäjät saavat reaaliaikaisia tietoja, joiden avulla he voivat tehdä oikeat korjaavat toimet. Jos prosessissa on häiriö käyttäjän korjaustoimista huolimatta, integroitu SIS (Safety Integrated System) -järjestelmä sammuttaa kyseiset prosessiyksiköt automaattisesti ja saattaa ne turvalliseen tilaan.

Edut ja vahvuudet

> Nopea ja ketterä reagointi, jota tarvitaan prosessisyötteiden, toimintaolojen ja ympäristöolojen vaihtuessa > Useista laitoksista saapuvien tietojen integroinnin hallinta
> Mahdollisuus olla yhteydessä palvelimiin, EPC-yrityksiin ja prosessien lisenssinantajiin

Suositeltu tarjous: EcoStruxure™ Foxboro DCS

EcoStruxure Foxboro DCS -järjestelmä (joka on kehitetty Foxboro Evon pohjalta) on vikasietoisten ja käytettävyydeltään erinomaisten ohjauskomponenttien innovatiivinen ryhmä. Se kokoaa kriittiset tiedot ja parantaa henkilöstön valmiuksia varmistaa laitoksen virheetön ja jatkuva toiminta. Perinteistä hajautettua ohjausjärjestelmää (DCS) tehokkaampana se mahdollistaa seuraavien teollisten ohjausjärjestelmäkomponenttien strategisen integroinnin: käytettävyydeltään erinomainen ohjaussuoritin, tehokas siirräntälaite (I/O), suorituskykyinen käyttöliittymä, kyberturvallisuussuojaus sekä yhdistetty ohjaus ja turvallisuus alan johtavien EcoStruxure Triconex -turvajärjestelmien ja ylläpidossa hyödynnettävän älykkään, vuorovaikutteisen koontinäytön integroinnin avulla.

> Tutustu nyt
> Suojaa investointisi tulevaisuuden tarpeet huomioivalla tekniikalla, jotta kasvu sujuu helposti ja edullisesti > Varmista tuotannon turvallisuus ja luotettavuus suojaamalla yrityksesi toiminnallinen eheys > Saavuta parempi operatiivinen näkemys, jotta voit tehdä nopeampia ja tarkempia päätöksiä suorituskyvyn parantamiseksi

Suositeltu tarjous: FLEX Automation Project Execution -menetelmät

Nämä menetelmät perustuvat vuosikymmenten kokemukseen projektien laadukkaasta toteutuksesta. Ne auttavat pienentämään projektien pääomakustannuksia jopa 30 %, hallitsemaan aikatauluja, poistamaan automatisoinnin kriittisestä vaiheesta ja minimoimaan riskit muutospyyntöjen enemmistön poistolla. FLEX on innovatiivinen lähestymistapa, jossa hyödynnetään projektitietoja aina suunnitteluvaiheesta aina yksityiskohtaisen projektisuunnittelun loppuun asti. Tuloksena on erilaisia projektin välitavoitteita ja uusi toteutustapa > Lue lisää
> Suunnittelutyökalu > Mallit ja säännöt > Virtualisoitu suunnittelu > SPI-integrointi > Älykkäät laitekaapit > Yleinen I/O

Suositeltu tarjous: EcoStruxure™ Triconex -turvajärjestelmät

Triconex on ainoa turvajärjestelmä, jonka toimivuus turvallisuuden ja kriittisten tilanteiden hallinnassa on osoitettu 30 vuoden kokemuksella ja yli 13 000 asennetulla järjestelmällä, joita käytetään nykyään eri puolilla maailmaa.
> Suojaa ihmiset ja laitteet. > Noudata ympäristö- ja sääntelystandardeja. > Saavuta ja ylitä tuotantotavoitteet prosessien maksimaalisen toiminta-ajan avulla. > Tukena suuri joukko TÜV-sertfioituja toimintaturvallisuuden asiantuntijoita. > Patentoitu vikasietoinen, kolmoismodulaarinen, redundantti (TMR) ohjain. > Prosessiturvallisuuden markkinajohtaja.

EcoStruxure™ Foxboro DCS Paranna yrityksesi tulosta

Katso, miten EcoStruxure™ Foxboro DCS auttaa tekemään mitattavissa olevia ja jatkuvia tuottavuuden parannuksia turvallisesti niin, että sijoitukselle saadaan 100 prosentin tuotto alle vuodessa.
 

Magelis XBT GT

Historian

Interlac

 

Mittaus ja instrumentit

 

Modicon Quantum

InTouch

Ratkaisut

Hallinnoi ja säätele tuotantoprosessia hajautetun valvontajärjestelmän (DCS) ja turvajärjestelmän (Safety Instrumentation System, SIS) avulla käyttäen hyväksi todettuja Triconex-järjestelmää, palon- ja kaasunilmaisinjärjestelmää (FGS) ja paineistusjärjestelmää (HIPPS) monimutkaisissa öljynjalostuksen ja petrokemian prosesseissa.
Valvo prosesseja visuaalisten hälytyslokien ja historia-arkistojen avulla. Käyttäjät saavat reaaliaikaisia tietoja, joiden avulla he voivat tehdä oikeat korjaavat toimet. Jos prosessissa on häiriö käyttäjän korjaustoimista huolimatta, integroitu SIS (Safety Integrated System) -turvajärjestelmä sammuttaa kyseiset prosessiyksiköt automaattisesti ja asettaa ne turvalliseen tilaan.

Edut ja vahvuudet

> Ohjaus- ja turvajärjestelmien saumaton integrointi, joka parantaa laitoksen toiminnan luotettavuutta > Prosessin keskeytymiseen mahdollisesti johtavien yhteisvikojen eliminointi
> Vähemmän suunnittelutyötä, kun yhteisissä suunnittelupalavereissa tehdään molempien järjestelmien konfigurointi > Lyhyempi käyttöönottoon kuluva aika

Suositeltu tarjous: Tricon CX

Tricon CX on Triconexin tehokkain turvajärjestelmä. Jokainen Tricon CX -ohjain pystyy käsittelemään 31:tä I/O-kehikkoa, 186:ta I/O-moduulia ja 5 900:aa fyysistä I/O-moduulia. Yhteen vertaisverkkoon voidaan liittää jopa 254 solmua, jolloin voidaan hallita yli 1 500 000:ta fyysistä TMR I/O -laitetta.
> Erinomainen luotettavuus ja käytettävyys > Vikasietoinen toiminta > Suuri käsittelykapasiteetti – yli miljoona I/O-pistettä > Nopeat skannaukset (alkaen 10 millisekuntia)
Kaksi kypäräpäistä miestä keskustelee öljynporauslautalla

Esite

Tricon CX. Erinomainen suoja ihmisille, tuotannolle ja voitoille.

Esite

Estä vaaratilanteiden muodostuminen vaarallisissa olosuhteissa.

 

Magelis XBT GT

Historian

Interlac

 

Mittaus ja instrumentit

 

Modicon Quantum

Ratkaisut

Prosessi- ja sähköjärjestelmään on integroitu prosessi-, turvallisuus-, EMCS- ja iPMCC-järjestelmät. Nämä kaikki tarvitaan ilman yhdyskäytäviä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Järjestelmään on sisällytetty myös yhtenäiset suunnittelutyökalut, yhteinen käyttöliittymä ja resurssienhallintasovellus, jotta se on helppokäyttöisempi loppukäyttäjille ja suunnittelijoille.
Hajautettu Foxboro EVO -ohjausjärjestelmä ja Triconex-turvajärjestelmä luovat lisäarvoa asiakkaille integroinnin helppouden ansiosta. Älykkäät ohjausjärjestelmät on helppoa integroida saumattomasti, ja turvallinen ja luotettava toimintakokonaisuus takaa parhaan mahdollisen tuottavuuden. Tarkoituksena on yksinkertaistaa monimutkaisia osia tehokkaan alustan avulla, jotta osat voivat toimia yhdessä ja viestiä tehokkaasti.

Edut ja vahvuudet

>Laitoksen saumaton toiminta DCS- ja EMCS-järjestelmissä > Lyhyempi suunnittelu- ja käyttöönottoaika > Yksinkertaisempi toimipaikan koordinointi, pienempi tilantarve
> Käyttäjien toiminnan tehostuminen > Kustannussäästöt koulutuksessa

Suositeltu tarjous: Älykäs sähkön- ja moottorinohjauskeskus (iPMCC)

Tyyppitestattu ratkaisu, joka tukee älylaitteiden asennusta, sovellus- ja järjestelmäarkkitehtuuria, johdotussuosituksia, suunnitteluoppaita ja EMC-yhteensopivuutta. Perustuu erittäin luotettaviin viestintäarkkitehtuureihin.
> Pienemmät rakennusvaiheen kustannukset ja toimitusaika > Tarkat tiedot pienjännite-energiasta ja prosessidatasta – missä ja milloin tahansa > Dataan perustuva energiatehokkuus, tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot > Ennakoiva huolto ja hälytysjärjestelmä sekä mahdollisuus lähettää kaikki hälytykset heti asianomaisille käyttäjille > Täysin integroitu ratkaisu, pienjännitesähkö sekä energian ja automaation hallinta

Suositeltu tarjous: EcoStruxure™ Foxboro DCS

EcoStruxure Foxboro DCS -järjestelmä (joka on kehitetty Foxboro Evon pohjalta) on vikasietoisten ja käytettävyydeltään erinomaisten ohjauskomponenttien innovatiivinen ryhmä. Se kokoaa kriittiset tiedot ja parantaa henkilöstön valmiuksia varmistaa laitoksen virheetön ja jatkuva toiminta. Perinteistä hajautettua ohjausjärjestelmää (DCS) tehokkaampana se mahdollistaa seuraavien teollisten ohjausjärjestelmäkomponenttien strategisen integroinnin: käytettävyydeltään erinomainen ohjaussuoritin, tehokas siirräntälaite (I/O), suorituskykyinen käyttöliittymä, kyberturvallisuussuojaus sekä yhdistetty ohjaus ja turvallisuus alan johtavien EcoStruxure Triconex -turvajärjestelmien ja ylläpidossa hyödynnettävän älykkään, vuorovaikutteisen koontinäytön integroinnin avulla.
> Suojaa investointisi tulevaisuuden tarpeet huomioivalla tekniikalla, jotta kasvu sujuu helposti ja edullisesti > Varmista tuotannon turvallisuus ja luotettavuus suojaamalla yrityksesi toiminnallinen eheys > Saavuta parempi operatiivinen näkemys, jotta voit tehdä nopeampia ja tarkempia päätöksiä suorituskyvyn parantamiseksi

Foxboro DCS

Paranna toiminnan kannattavuutta pienentämällä tuotannon jatkuvuutta uhkaavia riskejä, varustamalla osaavat työntekijät tarvittavilla tiedoilla ja ottamalla käyttöön tulevaisuuden vaatimukset huomioivan tekniikan, jonka avulla yrityksesi mukautuu helposti muutoksiin.

Esite

Integroitu sähköjärjestelmien ja prosessien hallinta mahdollistaa projektien tehokkaan toteutuksen ja laitoksen keskeytyksettömän toiminnan.
Lue lisää
 

Mittaus ja instrumentit

 

Magelis XBT GT

 

Modicon Quantum

Interlac

InTouch

System Platform

Intelligence

Information Server -tietopalvelin

Simsci

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFI"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä tukeen

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!