Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 • Default Alternative Text

  Datakeskuksen infrastruktuurin hallinta (DCIM)

  Integroidut ohjelmisto-, mittarointi-, ympäristönvalvonta- ja turvallisuusratkaisut sähkönjakeluun, jäähdytykseen ja IT-tiloihin.

 • Lue

  • Read more about Schneider Electric solutions

   StruxureWare for Data Centers - esite

   Yleiskuvaus StruxureWare for Data Centers -ohjelmistosta ja siihen liittyvistä sovelluksista. Lue lisää esitteestä (PDF 537 kB)
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 118 Virtualization and Cloud Computing: Optimized Power, Cooling, and Management Maximizes Benefits

   Tietotekniikan virtualisoinnilla, pilvipalveluiden käyttämällä laitteistolla, voi olla merkittäviä vaikutuksia datakeskuksen fyysiseen infrastruktuuriin. Seurauksena on usein tihentynyt tehontarve, joka kuormittaa järjestelmän jäähdytyskapasiteettia. Palveluiden fyysisestä yhdistämisestä tavallisesti aiheutuva pienempi energian kokonaiskulutus saattaa todellisuudessa huonontaa datakeskuksen virrankäytön tehokkuutta. Ajan ja paikan suhteen vaihtelevat dynaamiset kuormat saattavat lisätä käyttökatkojen riskiä, jos räkkitason sähkön ja jäähdytyksen kuntoa ei ymmärretä ja oteta huomioon. Pitkälle virtualisoidun ympäristön vikasietoisuus voi myös herättää kysymyksiä fyysisessä infrastruktuurissa tarvittavan redundanssin määrästä. Tässä julkaisussa käsitellään edellä mainittuja virtualisoinnin vaikutuksia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja ja käsittelytapoja.

   Lue lisää julkaisusta
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 173 Power and Cooling Guidelines for Deploying IT in Colocation Data Centers

   Osa tulevista colocation-palveluntarjoajista pitää sähkönjakelun ja jäähdytyksen parhaita käytäntöjä rajoittavina. Tehokas ja hyväksyttävä käytäntö voi kuitenkin vähentää ylikuumenemisesta ja inhimillisistä virheistä aiheutuvia käyttökatkoksia sekä kapasiteetin hukkakäyttöä ja pidentää alkuvaiheen vuokratilan käyttöikää niin, ettei liian suurista tilavarauksista synny kustannuksia. Tässä julkaisussa esitetään sähkö-, jäähdytys- ja tilakapasiteetin hukkakäytön syitä palvelinhotelleissa. Lisäksi kerrotaan, kuinka tiheiden räkkien sähkönjakelu, ilmavirtausten hallinta ja muut käytännöt parantavat käytettävyyttä ja tehokkuutta. Julkaisussa annetaan myös esimerkkejä hyväksyttävistä käytännöistä ongelmien ehkäisemiseksi.

   Lue lisää aiheesta (PDF 634 kB)
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 170 Avoiding Common Pitfalls of Evaluating and Implementing DCIM Solutions

   Moni yritys hyötyy varmasti investoinnista datakeskuksen infrastruktuurin hallintaohjelmistoon (DCIM), mutta automaattisesti edut eivät tule. Tutkimuksissa on paljastunut useita sudenkuoppia, joita yrityksen kannattaa välttää DCIM-ratkaisujen arvioinnissa ja käyttöönotossa. Sopimattoman ratkaisun valinta, riittämättömät prosessit ja sitoutumisen, omistajuuden tai tiedon puute voivat johtaa siihen, ettei valitulla ratkaisulla pystytä luomaan sitä arvoa, jota alun perin odotettiin. Tässä julkaisussa esitellään yleisiä sudenkuoppia ja annetaan käytännön neuvoja niiden välttämiseen.

   Lue lisää tästä
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 107 How Data Center Infrastructure Management Software Improves Planning and Cuts Operational Costs

   Yritysjohto haastaa IT-henkilökuntaa muuntamaan datakeskukset kustannuspaikoista liikearvon tuottajiksi. Datakeskukset voivat parantaa liiketulosta merkittävästi nopeuttamalla yrityksen kykyä reagoida markkinoiden vaatimuksiin. Tässä julkaisussa kerrotaan esimerkkien avulla, miten datakeskusten infrastruktuurin hallintaohjelmistojen avulla voi yksinkertaistaa prosesseja, leikata kustannuksia ja nopeuttaa tiedon jakamista.

   Lue lisää datakeskuksista
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 161 Allocating Data Center Energy Costs and Carbon to IT Users

   Kun energiakustannuksia ja hiilijalanjälkeä mitataan ja allokoidaan IT-käyttäjille, tarvitaanko siihen monimutkaisia ohjelmistoja ja välineitä vai voidaanko tehtävästä selvitä helposti ja edullisesti? Kuinka tarkkoja meidän on oltava? Tässä julkaisussa annetaan yleiskuvaus energiakustannusten ja hiilijalanjäljen kohdistusstrategioista sekä niiden tarkkuudesta. Näytämme, että datakeskuksen koosta ja iästä riippumatta on helppoa ja edullista alkaa kohdistaa kustannuksia ja hiilijalanjälkeä, mutta liiallista tarkkuutta käytettäessä kustannukset ja monimutkaisuus kasvavat ja investointien tuotto pienenee.

   Lue lisää energiakustannuksista
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 171 Considerations for Owning versus Outsourcing Data Center Physical Infrastructure

   Monet yritykset pohtivat, kannattaako niiden remontoida nykyinen datakeskus, rakentaa uusi vai ulkoistaa datakeskus vuokratiloihin. Päätöstä tehtäessä joudutaan ottamaan huomioon sekä määrällisiä että laadullisia eroja. Jos investointia tarkastellaan kokonaiskustannuksina 10 vuoden aikavälillä, voi tuntua kannattavammalta remontoida tai rakentaa uusi ulkoistamisen sijaan. Tässä julkaisussa kuitenkin osoitetaan, että taloudellisia seikkoja enemmän asiaan voivat vaikuttaa liiketoiminnan herkkyys kassavirralle, ajankohta, jona investointi alkaa tuottaa, käyttöönottoon varattu aika, datakeskuksen odotettu käyttöikä, lakisääteiset vaatimukset ja muut strategiset tekijät. Julkaisussa esitetään, kuinka näitä seikkoja voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

   Lue lisää täältä
 • Lisätietoja

  DCIM-blogi


  Haluatko lisätietoja datakeskusten hallinnasta ja markkinoiden uusista tuulista? Lue näkemyksiämme DCIM-ratkaisuista.

  Lisätietoja DCIM:stä

  StruxureWare for Data Centers - tuki ja yhteisö


  Tarvitsetko sovellusta koskevaa apua tai haluatko lisätietoja sen käyttämisestä? Tuki- ja yhteisösivuiltamme saat nopeasti sovelluksiin liittyviä vastauksia ja apua.

  Lisätietoja
 • Katso

  • Datakeskuksen infrastruktuurin hallinta, datakeskuspäällikkö ja ohjelmistoilla määriteltävä datakeskus

   Datakeskuksen infrastruktuurin hallinnan ja ohjelmistoilla määriteltävien datakeskusten yleistyminen voi tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa IT-laitteita hallitsee datakeskuspäällikkö IT-alan painopisteen siirtyessä abstraktoituun tai virtualisoituun IT-resurssien tarjontaan.

  • Kymmenen tosielämän tilannetta, jossa DCIM-ohjelmistosta on hyötyä

   Katso tämä video, jossa kerrotaan infrastruktuurin hallinnan merkityksestä datakeskuksessa. Videosta löytävät kiinnostavia tietoja niin ne, jotka eivät ole vielä perehtyneet DCIM:n hyötyihin, kuin ratkaisun käyttöönottoa jo harkitsevat.

  • Kokonaisvaltainen näkymä datakeskukseen StruxureWare for Data Centers -ohjelmistolla

   Schneider Electricin StruxureWare for Data Centers -ohjelmisto auttaa vähentämään energiankulutusta, parantamaan tehokkuutta ja täyttämään raportoinnin vaatimukset.

  • Selviä haasteista StruxureWare for Data Centers -ohjelmistolla

   Datakeskusten ylläpitäjät: miten parantaa tuottavuutta resursseja samalla säästäen? Schneider Electricin StruxureWare for Data Centers -ohjelmisto vastaa molempiin haasteisiin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.