Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 • Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
  Integroitu UPS-, kytkinlaitteisto- ja hallintaohjelmisto, joka on optimoitu datakeskusten skaalautuvaa tehontarvetta varten.

  Virtamoduuli

 • Lue

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 163
   Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

   Standardoidut, valmiiksi kootut ja integroidut datakeskustilojen virranjakelu- ja jäähdytysmoduulit ovat vähintään 60 prosenttia nopeampia ottaa käyttöön, ja ne mahdollistavat vähintään 13 prosentin säästöt verrattuna perinteisten datakeskusten virranjakelu- ja jäähdytysinfrastruktuurin hankintaan. Tiloissa käytettävät moduulit, joita kutsutaan datakeskusalalla myös konttipohjaisiksi virranjakelu- ja jäähdytyslaitoksiksi, antavat datakeskusten suunnittelijoille mahdollisuuden muuttaa ajatteluaan mukautetusta ”rakennusmentaliteetista” standardoituun ”käyttöpaikkaintegrointimentaliteettiin”. Tässä White Paper -julkaisussa verrataan kummankin tilanteen kustannuksia, esitellään niiden etuja ja haittoja ja eritellään ympäristöt, jotka voivat hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla moduuliratkaisusta. Lue White Paper 163
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 164
   TCO Analysis of a Traditional Data Center vs. a Scalable, Prefabricated Data Center

   Standardoidut, skaalautuvat, valmiiksi kootut ja integroidut datakeskuksen virranjakelu- ja jäähdytysmoduulit mahdollistavat 30 prosentin säästöt kokonaiskustannuksissa verrattuna perinteisesti rakennetun datakeskuksen virranjakelu- ja jäähdytysinfrastruktuuriin. Ylikapasiteetin välttäminen ja ratkaisun vähittäinen skaalaaminen tuovat merkittävän osan kokonaissäästöistä. Tässä White Paper -julkaisussa esitetään kvantitatiivinen TCO-analyysi näistä kahdesta arkkitehtuurista ja kuvataan parannetun arkkitehtuurin keskeiset tekijät sekä pääoma- että toimintasäästöjen osalta. Lue White Paper 164
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 165
   Types of Prefabricated Modular Data Centers

   Datakeskusten järjestelmiä tai alijärjestelmiä, jotka on koottu valmiiksi tehtaalla, kutsutaan usein esimerkiksi asennusvalmiiksi, koteloiduiksi, modulaarisiksi, kotelopohjaisiksi, siirrettäviksi, kannettaviksi, erillisiksi, tai kokonaisratkaisuiksi. Markkinoilla olevien erilaisten tehdasvalmisteisten moduulityyppien välillä on kuitenkin olemassa tärkeitä eroavaisuuksia. Tässä julkaisussa ehdotetaan standarditermistöä asennusvalmiiden modulaaristen datakeskusten tyyppien luokittelemiseksi, määritellään niiden keskeiset attribuutit ja verrataan niitä. Lisäksi julkaisussa annetaan puitteet parhaan lähestymistavan tai -tapojen valitsemiseksi liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Lue White Paper 165
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 166
   Practical Considerations for Implementing Prefabricated Data Centers

   Asennusvalmiin modulaarisen datakeskuksen käyttöönoton hyödyt ovat hyvin tiedossa: näitä ovat muun muassa käyttöönoton nopeus, ennakoitavuus, skaalautuvuus ja käyttöajan kustannukset. Modulaaristen datakeskusten käyttöönottoprosessi datakeskuksen suunnittelusta käyttöpaikan valmisteluun, laitteiden hankintaan ja asennukseen poikkeaa huomattavasti perinteisen datakeskuksen käyttöönotosta. Julkaisussa käydään läpi käytännön asiat, ohjeistus ja tulokset, joita datakeskuksen johto voi odottaa tällaisessa hankkeessa. Lue White Paper 166
  • Asennusvalmis datakeskus auttaa öljy-yhtiötä ratkaisemaan aikatauluun, budjettiin ja lainsäädäntöön liittyvät haasteet

   Asiakkaat käyttävät asennusvalmiita datakeskusmoduuleja useista eri syistä, joita ovat esimerkiksi markkinoilletuontiaika sekä hyvin ennakoitavissa olevat kustannukset ja suorituskyky. Lisäksi ne auttavat asiakkaita täyttämään tiukat ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset. Toisinaan asiakkaat käyttävät valmiita moduuleja kaikista edellä mainituista syistä. Asennusvalmis datakeskus auttaa öljy-yhtiötä ratkaisemaan aikatauluun, budjettiin ja lainsäädäntöön liittyvät haasteet
  • Asennusvalmis datakeskus auttaa lentoyhtiötä saavuttamaan tiukat aika- ja tehokkuustavoitteet

   Asiakkaat käyttävät asennusvalmiita datakeskusmoduuleja useista eri syistä, joita ovat esimerkiksi markkinoilletuontiaika sekä hyvin ennakoitavissa olevat kustannukset ja suorituskyky. Lisäksi ne auttavat asiakkaita täyttämään tiukat ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset. Toisinaan asiakkaat käyttävät valmiita moduuleja kaikista edellä mainituista syistä. Asennusvalmis datakeskus auttaa lentoyhtiötä saavuttamaan tiukat aika- ja tehokkuustavoitteet
  • Autoalan yritys pääsi pikakaistalle asennusvalmiin modulaarisen datakeskuksen avulla

   Tuotteet on nykyisin saatava markkinoille mahdollisimman nopeasti lähes alalla kuin alalla. Yritykset haluavat saada uudet tuotteensa markkinoille nopeasti, jotta ne alkavat tuottamaan ja maksamaan investoinnit, jotka tehtiin tuotteen kehittämiseksi – sekä mieluiten tekemään runsaasti voittoa. Autoalan yritys pääsi pikakaistalle asennusvalmiin modulaarisen datakeskuksen avulla
 • Lisätietoja

  Asennusvalmiiden ja perinteisten datakeskusten kustannuslaskuri


  Suunnittelun attribuuttien vaikutus asennusvalmiiden ja perinteisten datakeskusten kustannuksiin. Datakeskuksen kustannuslaskuri

  Malliratkaisun valintatyökalu


  Käy läpi Schneider Electricin kirjastossa olevia malliratkaisuja, vertaile niitä ja valitse datakeskuksellesi sopivin suunnitelma. Malliratkaisun valintatyökalu

  TradeOff-työkalut


  Verkkopohjaisia sovelluksia ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä, jotka on suunniteltu käytettäväksi datakeskuksen ideoinnin ja suunnittelun kehityksen varhaisissa vaiheissa. TradeOff-työkalut
 • Katso

  • Asennusvalmiit datakeskusmoduulit antavat ennakoitavaa suorituskykyä

   Korkean integrointitason sekä tehdaskokoamisen ja -testaamisen ansiosta Schneider Electricin asennusvalmiit datakeskusmoduulit poistavat suuren määrän arvailua suunnitellun laitoksen suorituskyvystä.
  • Datakeskukset ovellenne: Schneider Electricin asennusvalmiit moduulit

   Tutustu tarjontaan Schneider Electricin asennusvalmiit IT- ja jäähdytysmoduulit. Rakennamme datakeskuksesi ja toimitamme sen suoraan tiloihisi samalla, kun valmistelet yrityksesi työmaata.
  • Asennusvalmiit modulaariset ratkaisut: Käänteentekevä tekniikka edistää datakeskusten infrastruktuurin muutoksia

   Tässä FStechin (Financial Sector Technology) haastattelussa Schneider Electricin maailmanlaajuisen datakeskusstrategian ja -tekniikan varapääjohtaja Kevin Brown kertoo datakeskuksien infrastruktuurin muutoksista, asennusvalmiiden datakeskuksien yleistymiseen vaikuttavista seikoista sekä syistä, miksi tämä uraauurtava tekniikka tulee muuttamaan datakeskusalaa.
  • Miten asennusvalmiit ratkaisut ovat luontaisesti joustavampia kuin perinteiset datakeskusmallit?

   Asennusvalmiit datakeskusmoduulit mahdollistavat sen, että koko datakeskusta ei tarvitse rakentaa kerralla. Datakeskus skaalautuu täyttämään tarkat liiketoimintavaatimukset, mikä lyhentää suunnittelusykliä rajoittamatta joustavuutta tulevaisuudessa.
  • Tarkoittaako asennusvalmius alhaisempia datakeskuskustannuksia?

   Datakeskuksen rakentamisen kokonaiskustannusten laskeminen on monimutkainen yhtälö, eikä työkaluja asennusvalmiiden ja perinteisten mallien vertailuun ole vielä olemassa. Tiedämme kuitenkin sen, että asennusvalmiiden ratkaisujen suunnittelu on helpompaa, rakentaminen nopeampaa ja paikan päällä tehtävä huolto vähäisempää. Lisäksi niiden suorituskyky on paremmin ennakoitavissa.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.