Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 • Default Alternative Text
  Virtasuojaus- ja hallintaratkaisuja kotiin, datakeskuksiin ja teollisuusympäristöihin.

  Keskeytymätön virransyöttö (UPS)

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 108
    Making Large UPS Systems More Efficient

    Kun energiaresurssit niukentuvat ja kallistuvat, sähkön käytön tehokkuudesta tulee entistä tärkeämpi suorituskykytekijä suurten UPS-järjestelmien määrityksessä ja valinnassa. On olemassa kolme pientä mutta merkittävää tekijää, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti yrityksen UPS-järjestelmän käyttökustannuksiin ja etenkin sähkölaskuun. Valitettavasti järjestelmiä määrittävät henkilöt eivät useinkaan huomioi näitä tekijöitä, jolloin omistuskustannukset kasvavat, koska toimintojen tehokkuutta ei oteta asianmukaisesti huomioon. Tässä asiakirjassa kerrotaan yleisistä virheistä ja väärinkäsityksistä UPS-järjestelmien tehokkuuden arvioinnissa. UPS-järjestelmien tehokkuuskäyrät selitetään, niitä verrataan ja niiden kustannusmerkitykset arvioidaan. Lue White Paper 108
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 1
    The Different Types of UPS Systems

    Markkinoilla on paljon sekaannusta UPS-järjestelmien eri tyypeistä ja niiden ominaisuuksista. UPS-tyyppien määrittelyn lisäksi esittelemme käytännön sovelluksia ja eri järjestelmien hyviä ja huonoja puolia. Näiden tietojen avulla voidaan tehdä valistunut päätös oikeanlaisesta UPS-topologiasta kuhunkin tarpeeseen. Lue White Paper 1
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 24
    Effect of UPS on System Availability

    Tässä White Paper -julkaisussa kerrotaan, miten virtakatkokset vaikuttavat järjestelmän käytettävyyteen ja käyttöaikaan. Julkaisussa annetaan kvantitatiivisia tietoja käyttöajasta todellisissa ympäristöissä, mukaan lukien UPS:n vaikutus käyttöaikaan. Lue White Paper 24
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 157
    Eco-mode: Benefits and Risks of Energy-saving Modes of UPS Operation

    Monissa uudehkoissa UPS-järjestelmissä on energiaa säästävä käyttötila, jota kutsutaan esimerkiksi ekotilaksi tai energiansäästötilaksi. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että käytännössä yksikään datakeskus ei todellisuudessa käytä tätä tilaa sen tunnettujen tai odotettavissa olevien sivuvaikutusten takia. Valitettavasti näiden käyttötilojen markkinointiaineistossa ei selitetä riittävästi kustannusten ja hyötyjen kompromissia. Tässä julkaisussa osoitetaan energiansäästötilan saavan aikaan noin 2 prosentin säästön datakeskuksen energiankulutuksessa ja kerrotaan erilaisista rajoituksista ja ongelmista, joita energiansäästötilan käyttö tuo mukanaan. Lisäksi siinä kerrotaan tilanteista, joissa näitä käyttötiloja suositellaan ja ei suositella. Lue White Paper 157
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 210
    Single Phase UPS Management, Maintenance, and Lifecycle

    ”Kuinka kauan akku kestää?” ja ”mikä on paras tapa ylläpitää UPS:ääni?” ovat UPS-järjestelmien omistajien erittäin usein esittämiä kysymyksiä. Harva ymmärtää, että UPS on muutakin kuin vain akkuvarmistus ja että kaiken elektroniikan tapaan sillä on oma käyttöiän odotteensa. Monet akun kestoon vaikuttavat tekijät vaikuttavat myös UPS:n elektroniikkaan. Joitakin tekijöitä voidaan hallita ryhtymällä joihinkin ehkäiseviin toimenpiteisiin tai vain säätämällä joitain UPS:n perusasetuksia. Tässä White Paper -julkaisussa kerrotaan niistä keskeisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat sekä akun että UPS:n käyttöikään. Lisäksi julkaisussa annetaan joitain yksinkertaisia suosituksia ja ohjeita avuksi yksivaiheisen UPS:n parhaan mahdollisen käyttöiän ja yleisen käytettävyyden varmistamiseen. Lue White Paper 210
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 207
    Design and Specification for Safe and Reliable Battery Systems for Large UPS

    Asianmukaisesti suunniteltu UPS-akkuratkaisu on tärkeä turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta. Tässä julkaisussa kerrotaan akkujärjestelmän keskeisistä komponenteista sekä toiminnoista ja selitetään, miksi toimittajien valmiiksi suunnitellut akkuratkaisut ovat optimaalisia. Jos valmiiksi suunnitellut ratkaisut eivät täytä tilanteen vaatimuksia, toimittajan suunnittelemat ratkaisut ovat seuraavaksi parhaita. Jos ulkopuolisen tahon mukautettuja akkuratkaisuja täytyy käyttää, turvallinen ja luotettava suunnittelu voidaan varmistaa suunnitteluohjeiden avulla. Lue White Paper 207
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 206
    Overload Protection in a Dual-Corded Data Center Environment

    Kaksoisjohdotetussa ympäristössä virran menetys yhdellä reitillä saa aikaan kuormituksen siirtymisen toiselle reitille, mistä voi olla seurauksena kyseisen reitin ylikuormitustilanne. Tämä voi johtaa siihen, että toisella reitillä ilmenevä vika saa aikaan ongelmia kummallakin reitillä. Tässä julkaisussa selitetään tämä ongelma ja ongelman mahdollinen ratkaisu. Lisäksi annetaan sääntöjä, joilla voidaan varmistaa, että kahden reitin ympäristön vikatoleranssi on odotetun kaltainen. Lue White Paper 206
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 96
    A Hidden Reliability Threat in UPS Static Bypass Switches

    IT-johtajille tulee yllätyksenä, että jotkin nykyään markkinoilla olevista keski- ja suurtehoisista UPS-järjestelmistä (nimellisteho vähintään 50 kW) käyttävät alimitoitettuja staattisen ohituksen kytkimiä niiden negatiivisista vaikutuksista huolimatta. Käyttämällä kosketinta tai virrankatkaisijaa rinnan SCR:ien kanssa nämä staattisen ohituksen kytkimet voivat käyttää pienempiä ja edullisempia SCR:iä, jotka on suunniteltu kuljettamaan vähemmän kuin täyttä kuormitusvirtaa jatkuvassa käytössä. Tässä julkaisussa osoitetaan, että UPS-järjestelmien käytettävyys vaarantuu, kun alimitoitettuja staattisen ohituksen kytkimiä käytetään järjestelmässä. Julkaisussa kerrotaan myös täyden mitoituksen staattisen ohituksen kytkimien eduista. Lue White Paper 96
  • Lisätietoja

   UPS-valitsin


   Tarvitsetko akkuvarmennettua varavirtaa yhdelle PC:lle tai kokonaiselle datakeskukselle? Kun määrität suojattavat laitteet tai koko tehotarpeen, UPS-valitsin suosittelee yrityksellenne oikeaa tuotetta. UPS-valitsin

   TradeOff-työkalut


   Verkkopohjaisia sovelluksia ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä, jotka on suunniteltu käytettäväksi datakeskuksen ideoinnin ja tuotekehityksen varhaisissa vaiheissa. TradeOff-työkalut

   Malliratkaisun valintatyökalu


   Käy läpi kirjastossa olevia malliratkaisuja, vertaile niitä ja valitse datakeskuksellesi sopivin suunnitelma. Malliratkaisun valintatyökalu
  • Katso

   • IT-asiat kuntoon

    Virtaongelmat aiheuttavat yhdysvaltalaisille yrityksille miljardien dollarien menetykset joka vuosi. Suojaa yrityksesi verkko ja kaikki keskeiset IT-laitteet virtahäiriöiltä.
   • Schneider Electriciltä löydät yrityksesi tarpeita vastaavan UPS:n

    Meillä on maailman laajin UPS-järjestelmien valikoima. Meiltä löydät haluamasi UPS:n kaikkiin tarpeisiin, olipa sitten kyse älykkäästä kodista ja PC:stä, verkosta ja palvelimista, datakeskuksista ja laitoksista, itsenäisistä tai räkkiin asennettavista tai vakiomallisista tai modulaarisista ratkaisuista.

   • Schneider Electricin sähköjärjestelmäratkaisut datakeskuksia varten

    Datasta on tullut toimintojen kannalta yhä tärkeämpi, ja tietoja tallennetaan elektronisesti enemmän kuin koskaan aiemmin. Datakeskusten sähköjärjestelmäratkaisujemme ansiosta sinä ja työtoverisi voitte ryhtyä toimiin.

   • Back-UPS:n ominaisuuksien ja hyötyjen yleiskuvaus

    Dan Farnsworth esittelee lyhyesti Back-UPS:n ja sen keskeiset ominaisuudet ja hyödyt.

   • Smart-UPS On-Line Next Generation -järjestelmän yleiskuvaus – SRT-mallit 5–10 kVA

    Uudet Smart-UPS On-Line -mallit mahdollistavat kaksoismuuntoa hyödyntävän virtasuojauksen palvelimille, tallennustilalle, ääni- ja dataverkoille, lääketieteellisille laboratorioille ja kevyisiin teollisuuskohteisiin. Luokkansa paras lähtöteho tuottaa enemmän todellista virtaa watteina, 5 kVA:n järjestelmissä tehokerroin 0,9, Unity 6 kVA – 10 kVA:n yksiköissä.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.