Greece
Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή
 • Default Alternative Text

  Ανάληψη ουσιαστικής δράσης

  Η έμπρακτη, ουσιαστική δράση είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Δείτε πώς εφαρμόζουμε τα όσα μας αναλογούν και πώς ενισχύουμε άλλους να κάνουν το ίδιο στην Έκθεση βιωσιμότητας της Schneider για την περίοδο 2017 – 2018.

  Δείτε τα αποτελέσματά μας
 • Default Alternative Text

  Το νέο Green Premium

  Το οικολογικό σήμα Green Premium παρέχει στους πελάτες μας πιο υγιή προϊόντα, που είναι πιο διάφανα με περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες. Σήμερα, πάνω από το 75% των πωλήσεων προϊόντων μας προέρχεται από τις λύσεις Green Premium.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Ποιό είναι το δικό σας οικολογικό αποτύπωμα?

  Χρησιμοποιείτε περισσότερους πόρους από οσους μπορεί να παράγει ο πλανήτης?

  Υπολογίστε το αποτύπωμά σας
  Στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Schneider Electric εξελίσσεται ώστε να καταστεί ακόμα πιο εξατομικευμένη, βιώσιμη και συνδεδεμένη με τη στρατηγική μας «Tailored Supply Chain 4.0» (Προσαρμοσμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα 4.0) με την υποστήριξη των λύσεων EcoStruxure.

  Εξατομίκευση: Εργαζόμαστε με πάθος για την επιτυχία των πελατών μας, προσπαθούμε πάντα να τους παρέχουμε αυτά που θεωρούν ως αξιόλογα, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε κλίμακες και αποδοτικότητα.

  Βιωσιμότητα: Η βιωσιμότητα αποτελεί προτεραιότητά μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, βελτιστοποιούμε τους πόρους με την ανάπτυξη μιας κυκλικής εφοδιαστικής αλυσίδας με καθαρές και ασφαλείς εγκαταστάσεις με την υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας. 

  Σύνδεση: Η ψηφιακή και έξυπνη εφοδιαστική μας αλυσίδα, με την υποστήριξη του EcoStruxure, συμβάλλει ώστε η εταιρεία να είναι ορατή στους πελάτες με τη βελτιστοποίηση της πλήρους αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των πόρων.
  Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

  Tailored Supply Chain 4.0

  Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

  Η πολύτιμη αξία των αποβλήτων

  Ενθαρρύνουμε την «εμμονή προς την εξάλειψη των αποβλήτων» σε όλες τις εγκαταστάσεις μας παγκοσμίως. Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η αποφυγή διάθεσης αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δελτίων βαθμολογίας επιδόσεων των εργοστασίων και των κέντρων διανομής μας. Το 2017, με ιδιαίτερα χαρά 130 εγκαταστάσεις μας έλαβαν τον χαρακτηρισμό «Προς μηδενικά απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής ταφής» και στόχος μας είναι φτάσουμε τις 200 εγκαταστάσεις έως το 2020. Το παγκόσμιο ποσοστό εκτροπής μας από τους χώρους υγειονομικής ταφής έχει αυξηθεί κατά 15 μονάδες τα τελευταία 10 έτη και έφτασε το 94% το 2017.

  Μάθετε περισσότερα

  Η Schneider Electric παρουσίασε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης ως προς το περιβάλλον (ISO 14 001), την ασφάλεια (ISO 45 001), την ενέργεια (ISO 50 001) και την ποιότητα (ISO 9 001). Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 συμβάλλει στη συνέχιση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εγκαταστάσεων. Το 2017, 263 εγκαταστάσεις πιστοποιήθηκαν κατά ISO 14 001. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις συμβάλλουν στην υποβολή περιβαλλοντικών στοιχείων και, ως εκ τούτου, στους περιβαλλοντικούς στόχους του Ομίλου. 130 εγκαταστάσεις πιστοποιήθηκαν επίσης κατά ISO 50 001 για την υποστήριξη των φιλόδοξων στόχων περί ενεργειακής αριστείας και την παροχή ετήσιας ενεργειακής αποδοτικότητας. Τέλος, το ISO 45 001 δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της φιλοσοφίας μας σε θέματα ασφάλειας και καθορισμού ισχυρής διακυβέρνησης περί ασφάλειας.
  Μέσα σε ένα δωμάτιο data center, data solutions, data center management.

  Οικολογικά αποδοτική παραγωγή

  Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

  Μείωση των εκπομπών CO₂ στις μεταφορές

  Η Schneider Electric αποτελεί μια διεθνή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 χώρες με αξιόπιστο σχέδιο μεταφορών για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών μας και την παράδοση στους πελάτες μας. Το 2017, μεταφέραμε 2.400 κιλά κιλοτόνους εμπορευμάτων, εκ των οποίων το 74% οδικώς, το 23% μέσω θάλασσας και το 3% αεροπορικώς. Από το 2015 έως το 2017, δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα μείωσης εκπομπών CO από τις μεταφορές με τον φιλόδοξο στόχο να πετύχουμε μείωση της τάξης του 10% μέσα σε διάστημα τριών ετών. Στο τέλος του 2017, πετύχαμε τον στόχο αυτόν με τη μείωση των εκπομπών μας σε CO από τις μεταφορές κατά 10,3% κατά μέσο όρο κατά την περίοδο των τριών ετών. Οι δράσεις κυρίως αφορούσαν την αλλαγή από την εναέρια στη θαλάσσια μεταφορά, την αύξηση του ρυθμού φόρτωσης και της βελτιστοποίησης των δρομολογίων. Σχεδιάζουμε να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές μας σε CO από τις μεταφορές κατά 10% από το 2018-2020.
  Επιδιώκουμε να συμβαδίσουμε με τους προμηθευτές μας όσον αφορά την πορεία μας για τη βιωσιμότητα.
  Από το 2011, οι επιδόσεις βιωσιμότητας αποτελούν έναν από τους 7 πυλώνες για την αξιολόγηση των στρατηγικών προμηθευτών με τη χρήση του προτύπου ISO 26 000. Έως το 2020, έχουμε ως στόχο +5 βαθμούς / 100 αύξηση με μέσο όρο βαθμολογίας των αξιολογήσεων κατά ISO 26 000.
  Η Schneider Electric έχει επίσης δεσμευτεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο επαγρύπνησης για την αποτροπή σοβαρών κινδύνων στον τομέα της εργασίας, της ΠΥΑ και της επιχειρηματικής ακεραιότητας. Έως το 2020, 300 προμηθευτές θα λάβουν μια ειδική επιτόπια αξιολόγηση.
  Τέλος, συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές για την αγορά βιώσιμων υλικών, την παρακολούθηση ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες και τη σταδιακή κατάργηση επικινδύνων ουσιών. Για παράδειγμα, στοχεύουμε στη χρήση 100% ανακυκλωμένου ή πιστοποιημένου χαρτονιού και παλετών για τη συσκευασία μεταφοράς έως το 2020.

  Δείτε περισσότερα

  Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, πυλώνες δικτύου με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

  Η συνεργασία με τους προμηθευτές μας

  Τα σημαντικότερα γεγονότα για την εφοδιαστική αλυσίδα το 2007

  • 358 επιτόπιοι έλεγχοι με κριτήρια βιωσιμότητας
  • 10,3% εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας σε σχέση με το 2014 ως έτος αναφοράς
  • 88% των στρατηγικών προμηθευτών πέρασε με επιτυχία ανεξάρτητη αξιολόγηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2015-2017
  • 10% μείωση των εκπομπών CO₂ από μεταφορές για το διάστημα 2015-2017
  • 130 εγκαταστάσεις αναγνωρίστηκαν ότι εργάζονται «Προς μηδενικά απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής ταφής»
  • 70% των σχετικών αγορών επιβεβαιώθηκαν ότι δεν προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες βάσει του κανόνα του 2012 περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες
  Συνομιλήστε μαζί μας (chat)

  Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!