Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Απαιτείται ξεχωριστό τροφοδοτικό, για τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου τύπου Micrologic με ενσωματωμένο αμπερόμτερο (2.0 A/5.0A/6.0A/7.0A), που προσαρμόζονται στους διακόπτες NS630b...NS3200 και στους Masterpact NT και NW;

Οι μονάδες Micrologic με ενσωματωμένο αμπερόμετρο, μετρούν και εμφανίζουν τις πραγματικές (rms) τιμές των ρευμάτων >20% του ονομαστικού ρεύματος In στην ψηφιακή οθόνη. Εξωτερικό τροφοδοτικό απαιτείται μόνο για τη δυνατότητα να εμφανίζει ρεύματα < 20% του ονομαστικού ρεύματος Ιn
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;