Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούμε να μανδαλώσουμε μηχανικά ένα διακόπτη της σειράς Compact NS630b - NS1600 με ενα διακόπτη τύπου Masterpact NT ή NW;

Οχι δεν γίνεται , μπορούμε όμως να μανδαλώσουμε μηχανικά ένα διακόπτη ΝΤ με ένα NW χρησιμοποιώντας μηχανική μανδάλωση με καλώδια.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;