Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούμε σε αυτόματο διακόπτη ισχύος NS630b έως NS1600 να έχουμε ενσωματωμένη και τη προστασία από διαρροή ως προς γη;

Βεβαίως και μπορούμε. Η προστασία από διαρροή ως προς γη παρέχεται από την ηλεκτρονική μονάδα προστασίας Micrologic 7.0A με ρύθμιση ορίου από 500mA έως 30Α.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;