Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επηρεάζεται η λειτουργία των αυτομάτων διακοπτών Compact NS από το υψόμετρο;

Το υψόμετρο δεν επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά των διακοπτών μέχρι τα 2000 μέτρα.Πάνω απ'αυτό το υψόμετρο υπάρχουν κάποιοι συντελεστές διόρθωσης των ονομαστικών χαρακτηριστικών των διακοπτών.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;