Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί ένας αυτόματος διακόπτης τύπου Compact NSX με στοιχείο διαρροής Vigi να τροφοδοτηθεί ανάστροφα;

Ναι, η ανάστροφη τροφοδοσία (τροφοδοσία από κάτω) είναι δυνατή στους Compact NSX100 έως ΝSX630 με VIGI.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;