Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Οι διακόπτες αέρος ΝΤ/ΝW μπορούν να αντικαταστήσουν έναν αντίστοιχου μεγέθους Masterpact παλαιού τύπου Μ χωρίς καμία τροποποίηση στις μπάρες του πίνακα που ήταν εγκαταστημένος ο παλιός;

Οχι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί υπάρχουν διαφορές ως προς τις διαστάσεις στις συνδέσεις ισχύος. Η εταιρία διαθέτει συνδέσεις ισχύος για τους διακόπτες ΝΤ/NW σε retrofit solutions για την πλήρη αντικατάσταση του παλαιού masterpact από καινούργιο χωρίς καμια αλλαγή στις μπάρες του πίνακα (απευθυνθείτε στο τμήμα Services).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;