Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της επαφής τύπου SD και της επαφής τύπου SDE;

H επαφή τύπου SD ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο διακόπτης αφοπλίζει, είτε λόγω ηλεκτρικού σφάλματος (υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα) είτε λόγω ενεργοποίησης πηνίου εργασίας ή έλλειψης τάσης και επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση, όταν ο διακόπτης γίνεται reset. H επαφή τύπου SDE ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο διακόπτης αφοπλίζει λόγω σφάλματος (υπερφόρτιση βραχυκύκλωμα ή σφάλμα διαρροής).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;