{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βοηθητικών επαφών SD και SDE;

H βοηθητική επαφή SD ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο διακόπτης αφοπλίζει λόγω ηλεκτρικού σφάλματος (σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα ή διαρροή) ή ενεργοποίησης πηνίου (εργασίας ή έλλειψης τάσης).

H οηθητική επαφή SDE ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο διακόπτης αφοπλίζει λόγω σφάλματος (σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα ή διαρροή).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα