Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι η ευαισθησία σε mA του στοιχείου Vigi που τοποθετείται στους αυτόματους διακόπτες τύπου Compact ΝSΧ100…630;

O τύπος Vigi ME που ταιριάζει στους τύπους NSΧ100...160 εχουν σταθερή ευαισθησία στα 30mA, ο τύπος Vigi MH για ΝSX100…250 έχουν ρύθμιση ευαισθησίας 30mA έως 10Α και ο τύπος Vigi MB για NSX400...630 από 300 mA έως 30A.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;