{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποια η διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής μανδάλωσης Αυτόματων Διακοπτών με 'lockout after fault' και χωρίς 'lockout after fault'

Η ηλεκτρική μανδάλωση με 'lockout after fault' σημαίνει ότι για να μπορέσει να γίνει επανοπλισμός των διακοπτών εφόσον έχει εξαληφθεί το σφάλμα που τους άνοιξε πρέπει να γίνει manual reset πάνω από τον διακόπτη ενώ χωρίς 'lockout after fault' μπορεί να γίνει remote reset
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact NT
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact NT