Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια η διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής μανδάλωσης Αυτόματων Διακοπτών με 'lockout after fault' και χωρίς 'lockout after fault'

Η ηλεκτρική μανδάλωση με 'lockout after fault' σημαίνει ότι για να μπορέσει να γίνει επανοπλισμός των διακοπτών εφόσον έχει εξαληφθεί το σφάλμα που τους άνοιξε πρέπει να γίνει manual reset πάνω από τον διακόπτη ενώ χωρίς 'lockout after fault' μπορεί να γίνει remote reset
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;