Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιοι αυτόματοι διακόπτες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές DC στα 400Α;

Σ'αυτή τη περίπτωση ο διακόπτης που χρησιμοποιείται είναι ο τύπος NS400DC με μονάδα προστασίας ΜΡ1 ή ΜP2 η οποία παρέχει μόνο μαγνητική προστασία κι επομένως πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστό θερμικό. H επιλογή του τύπου της μονάδας (ΜΡ1 ή ΜΡ2) γίνεται ανάλογα με το εύρος ρύθμισης του μαγνητικού ρεύματος.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;