Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πόσες βοηθητικές επαφές OF μπορούν να πάρουν οι ΑΔΙ Αέρος ΝΤ&NW

Οι διακόπτες NT διατίθενται με στάνταρ ένα μπλόκ των 4 βοηθητικών επαφών OF και δεν μπορούν να πάρουν άλλο επιπρόσθετο. Οι διακόπτες NW διαθέτουν στάνταρ ένα μπλόκ των 4 βοηθητικών επαφών OF και μπορούν να πάρουν άλλα 2x4 OF, δηλ. μπορούν να έχουν μέγιστο αριθμό 12 επαφών OF.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;