Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πώς γίνεται η εγκατάσταση του τοροειδή μετασχηματιστή που συνεργάζεται με την συσκευή Vigirex;

Ο τοροειδής εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε μέσα απ'αυτόν να διέρχονται οι αγωγοί των τριών φάσεων και ο αγωγός του ουδετέρου. Συνίσταται η διάμετρος του τοροειδή να είναι πολύ μεγαλύτερη απ'αυτήν των αγωγών (2xdia).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;