Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έναν ΑΔΙ τύπου Compact NSX για την προστασία φορτίων κίνησης;

Βεβαίως και μπορούμε με την χρήση των κατάλληλων μονάδων ελέγχου. Στην σειρά ΑΔΙ Compact NSX διατίθενται δύο ειδών μονάδες ελέγχου για την προστασία φορτίων κίνησης. Ο τύπος μονάδων ελέγχου MA, όπου παρέχουν μόνο μαγνητική προστασία στο φορτίο και απαιτείται πρόσθετα η θερμική προστασία και ο τύπος μονάδων ελέγχου Micrologic 2.2/2.3M, όπου παρέχουν στο φορτίο και θερμική και μαγνητική προστασία.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;