Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Οι ΑΔΙ NS1600b…3200 μπορούν να πάρουν μοτέρ τηλεχειρισμού, πίσω μπάρες σύνδεσης και να γίνουν συρωμένου φορίου;

Όχι δεν μπορούν. Από βοηθητικά μπορούν να πάρουν μόνο πηνίο αφόπλισης (MN or MX) και μέχρι τρείς επαφές OF/SD/SDE. Όσον αφορά τις μπάρες σύνδεσης δεν υπάρχουν επιλογές παρα μόνο Front Connected και σταθερού τύπου (Fixed).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;