{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Η Schneider Electric διαθέτει μεταγωγικούς διακόπτες φορτίου Ι-Ο-ΙΙ;

Η Schneider Electric έχει μεταγωγικό ραγοδιακόπτη Ι-Ο-ΙΙ μόνο στα 20Α (=ρεύμα λειτουργίας) με κωδικό υλικού είτε A9E18073 (1 μεταγωγική επαφή στην έξοδο), είτε A9E18074 (2 μεταγωγικές επαφές στην έξοδο) . Η λύση που προτείνουμε για εφαρμογή άνω των 20Α και μέχρι τα 100Α, είναι η επιλογή 2 όμοιων διακοπτών φορτίου ανάλογα με την ονομαστική ένταση που μας ζητείται από την σειρά Interpact INS και η χρήση είτε μηχανικής μανδάλωσης για διακόπτες με περιστροφικό χειριστήριο, είτε με μανδάλωση με 2 κλειδαριές και 1 κλειδί. Πάνω από τα 100Α και μέχρι τα 630Α υπάρχουν διακόπτες Ι-0-ΙΙ στην σειρά διακοπτών φορτίου Interpact για στήριξη σε πλάτη πίνακα.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα