Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Διατίθενται μηχανικοί χρονοδιακόπτες ράγας σε άλλη τάση εκτός των 220V;

Όχι. Όλοι οι χρονοδιακόπτες ράγας που διατίθενται είναι μόνο για τάση 220V.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;