Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επηρεάζεται η λειτουργία των μικροαυτομάτων και των διακοπτών διαρροής Acti9 από την φορά εισόδου των αγωγών;

Οχι δεν επηρεάζεται. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες και οι διακόπτες διαφυγής έντασης Acti9 λειτουργούν το ίδιο καλά τόσο όταν η είσοδος των αγωγών γίνεται από τους πάνω ακροδεκτές και η έξοδος τους από τους κάτω όσο και όταν η είσοδος των αγωγών γίνεται από τους κάτω ακροδέκτες και η έξοδος τους από τους πάνω.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;