Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι θα συμβεί αν το ρεύμα υπερβεί το Imax του αντικεραυνικού (iPRD, iPRF);

Το varistor θα καταστραφεί. Στην πραγματικότητα θα γίνει βραχυκύκλωμα πάνω από το varistor, γιαυτό και συνιστουμε την εγκατάσταση ασφάλειας για απόζευξη.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;