{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι αποτελεί το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης Imax των αντικεραυνικών Acti 9 iPRD και iPRF;

Πρόκειται για την μέγιστη τιμή ρεύματος κυματομορφής 8/20 μs που το αντικεραυνικό είναι ικανό να εκφορτίσει μία φορά.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα