Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούν τα PLC της σειράς Zelio Logic να συνδεθούν σε δίκτυο Modbus ή Ethernet;

Την εν λόγω δυνατότητα επικοινωνίας έχουν τα PLC τύπου SR3 με τάση τροφοδοσίας 24VDC (SR3****BD).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

SR3MBU01BD (για δίκτυο Modbus)

SR3NET01BD (για δίκτυο Ethernet)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;