Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Κάρτες μνήμης EEPROM για PLC Zelio Logic SR2 & SR3

Η μνήμη EEPROM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του προγράμματος ενός Zelio module και την αυτούσια μεταφορά του σε ένα άλλο, ίδιου τύπου. 

Διατίθενται 2 είδη μνήμης: 

SR2MEM01  για firmware version  2.4

SR2MEM02  για firmware version ≥ 3.0

Η χρήση της μνήμης SR2MEM02 για τη φόρτωση του προγράμματος δεν είναι συμβατή με τον προσαρμογέα modem SR2COM01.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;