Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Διαθέτει η Schneider Electric ποτενσιόμετρα Φ22;

Η προσφορά μας διαθέτει τα ακόλουθα γραμμικά ποτενσιόμετρα Φ22.

1. Μεταλλικά
 
Εμπορικός Κωδικός    Αντίσταση     Τεχνικά χαρακτηριστικά
XB4BD912R1K 1 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB4BD912R1K
XB4BD912R4K7 4,7 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB4BD912R4K7
XB4BD912R10K 10 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB4BD912R10K
XB4BD912R47K 47 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB4BD912R47K
XB4BD912R100K 100 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB4BD912R100K
XB4BD912R470K 470 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB4BD912R470K


2. Πλαστικά 
 
Εμπορικός Κωδικός    Αντίσταση     Τεχνικά χαρακτηριστικά
XB5AD912R1K 1 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB5AD912R1K
XB5AD912R4K7 4,7 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB5AD912R4K7
XB5AD912R10K 10 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB5AD912R10K
XB5AD912R47K 47 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB5AD912R47K
XB5AD912R100K 100 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB5AD912R100K
XB5AD912R470K 470 kΩ https://www.schneider-electric.com/en/product/XB5AD912R470K
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;