Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός στοιχείων σε μία συστοιχία φανών σήμανσης της σειράς Harmony XVU;

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός στοιχείων φωτεινής ή ηχητικής σήμανσης μιας συστοιχίας της σειράς Harmony XVU είναι 5 στοιχεία, εκ των οποίων μόνο το 1 μπορεί να είναι ηχητικό.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;