Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι διαφορά έχει το μανιτάρι ασφαλείας από την απλή κεφαλή-μανιτάρι;

Η κεφαλή-μανιτάρι ασφαλείας διαθέτει μηχανισμό trigger action. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργοποίηση της κεφαλής και κατ' επέκταση των επαφών του μπουτόν μανιτάρι πραγματοποιείται με προκαθορισμένο ασφαλή τρόπο ανεξάρτητα από την ταχύτητα και την δύναμη που εφαρμόζει ο χειριστής όταν θα φτάσει στο σημείο σκανδαλισμού της.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;