Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο βαθμός προστασίας IP των μεταλλικών και πλαστικών μπουτόν Φ22 της σειράς Harmony ΧΒ4 & ΧΒ5;

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ66 σύμνφωνα με το πρότυπο IEC 60529. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;