Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι βαθμό προστασίας IP έχουν οι μπουτονιέρες της σειράς harmony XALD;

H επίτοιχη πλαστική μπουτονιέρα της σειράς XALD έχει βαθμό προστασίας IP66 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;